• PR

Eberhardlaan

Pierre Tuning

Nooit maakte de dood van een burgemeester meer indruk dan die van Eberhard van der Laan. Zou hij ooit burgemeester zijn geworden als daarvoor verkiezingen moesten worden gehouden? Dat valt sterk te betwijfelen.

Onze nieuwe regering staat achter een grondwetswijziging die de gekozen burgemeester mogelijk maakt. Maar is dat nog wel nodig?

Nu is het zo, dat de gemeenteraad een selectiecommissie benoemt die sollicitanten ontvangt en een voordracht doet. Die commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties - en er wordt 'gepolderd' tot men het eens is. Daarbij is competentie belangrijker dan de partij.

In Aalsmeer is dat - meestal! - goed gegaan. Een burgemeester die boven de partijen staat en door zijn optreden gezag verwerft bij de bevolking. Dat is belangrijker dan een politicus die een populariteitswedstrijd wint.

Het zal niet lang meer duren totdat in Amsterdam een weg naar Van der Laan wordt genoemd. Of een plein, of een hof. Want Van der Laanlaan klinkt een beetje raar.