• PR

Ervaren

De 'nestor' van de Raad heeft zich bij de AA-partij van Dick Kuin gevoegd. 'Nestor' betekent in dit geval: de langst zittende zetelklever, zijnde René Martijn.

Pierre Tuning

Een bericht noemde beide raadsleden: 'ervaren politici'. Dat kan je wel zeggen!

Even op een rijtje: op 17 november 2017 verlaat Kuin de fractie van AB omdat hij door een Kandidatencommissie niet meer op de kieslijst is gezet. Wie de leden van die commissie zijn, staat nergens vermeld - wel is duidelijk dat AB-wethouder en AB-bestuurslid(!) Gertjan van der Hoeven een dikke vinger in de pap heeft gehad. Het vertrek van Kuin met medeneming van de AB-zetel wordt afgekeurd en betreurd door de AB-fractie - waarvan René Martijn nog steeds deel uitmaakt. Kuin blijkt al drie maanden tevoren in het geheim de partij Absoluut Aalsmeer te hebben opgericht, waarmee hij zijn herverkiezing heeft voorbereid. Op 23 november stelt Van der Hoeven zich niet meer herkiesbaar: er is toch geen kans meer op herverkiezing. Op 11 december heft AB zich feitelijk op 'wegens gebrek aan kandidaten' en een maand later, op 26 januari 'versterkt' René Martijn 'de gelederen van AA'. 'Ervaren politici' betekent gewoon: 'ervaren in het zo lang mogelijk blijven zitten'. Gelukkig mogen de kiezers hun oordeel daarover uitspreken.