• Eigen foto

Klacht

Ik beklaagde mij ooit over een ambtenaar in een Pennenstreek. Meteen kreeg ik burgemeester Nobel aan de lijn: geen kritiek leveren op ambtenaren; dat doe je bij het verantwoordelijke bestuur.

Pierre Tuning

Dus een volgende keer, op 15 april 2018, een brief aan B&W geschreven: 'Ik heb een klacht. Over het optreden van een tweetal ambtenaren gisteravond, in het Culturele Café Bacchus. Zij droegen een soort politie-uniform met de tekst HANDHAVING, dus was het aannemelijk dat zij iets kwamen controleren op het gebied van (brand)veiligheid, vergunningen enz. enz. – ik schrijf twee keer enz., want het duurde zo lang dat het irritant werd.
In Bacchus trad een duo van twee jonge veelbelovende Italiaanse musici op, een zangeres/gitariste van 22 jaar en een saxofonist van 26 jaar. Het concert was van een verrassend hoog niveau en van een grote intimiteit. Wellicht kunt u zich dat voorstellen.
Na de pauze wilde het duo zijn optreden voortzetten – het liep tegen elf uur – en precies op dat moment banjerden uw "handhavers" het culturele café binnen. De musici die net wilden beginnen, legden hun instrument maar weer neer.
Ik zat gelukkig op een afstandje, want ik weet zeker dat het niet goed voor mijn gezondheid was geweest, als ik me ermee was gaan bemoeien. Wel zag ik hoe de bar- vrijwilliger van Bacchus scherp werd ondervraagd en dat er een soort checklist moest worden ingevuld – en werkje dat zeker een half uur in beslag nam.
Aldus liep het tegen half twaalf alvorens het concert kon worden hervat. (De helft van het toch al niet massaal opgekomen publiek had de moed opgegeven, vond het te laat worden, en was inmiddels vertrokken.)
Er moet iemand van de ambtelijke dienst zijn geweest, die de "handhavers" opdracht heeft gegeven tot hun ontijdig en uiterst storend optreden. Misschien is die opdracht niet direct van B&W afkomstig, maar u bent wel verantwoordelijk. Daarom spreek ik u erop aan – en spui ik mijn verontwaardiging bij u. Want dit kan zo niet.'
Toen ik na een week bij het 'bestuur' informeerde naar een reactie, kreeg ik de volgende email: 'Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om uw klacht bij ons kenbaar te maken. Wij hebben contact gezocht met de verantwoordelijk leidinggevende, de heer B. Lockx en gevraagd uw klacht te behandelen. In de regel wordt er binnen 1 week mondeling of schriftelijk contact met u opgenomen. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken afhandelen. Met vriendelijke groeten, Yvonne Meijers Klachtencoördinator'
Uiteraard heb ik nog niks gehoord van de heer Lockx. En van burgemeester Nobel ook niet.