• pr

PENNENSTREEK Erfenis

Het is een leuke erfenis waarmee het vorige college de nieuwe wethouders heeft opgezadeld.

Pierre Tuning

Woningbouw zonder voorzieningen: geen winkels, geen artsenpost, geen gemeenschapsruimte, geen horeca enz. Wel dure huizen met ruimte voor de auto – zoals Dorpshaven, waarvan het verkeer allemaal via de Lijnbaan verwerkt moet worden. En – over opstoppingen gesproken – in juli wordt gestart met de bouw van Lidl; met de hartelijke groeten aan de Uiterweg en de Stationsweg. Dan beschikken de 3.325 inwoners van het Dorp over vier supermarkten! Het gemiddelde in Noord- Holland is 2.741 inwoners per supermarkt (CBS: 2014). Als je dat laatste cijfer bekijkt, is het een raadsel waarom nog steeds 'gestudeerd' wordt op een tweede supermarkt in Kudelstaart (9.210 inwoners). Dan de N196. De geplande rotondes zullen Aalsmeer eerder scheiden dan aaneensmeden. Beter is: die straat te devalueren tot een 'gewone' tweebaansweg met een aparte busbaan (zie: Almere).

Gelukkig begint ook de wethouder te klagen over het gebrek aan fijnmazigheid van het openbaar vervoer. Connexxion heeft ooit beloofd 'dat alle kernen van minimaal 10.000 inwoners een directe verbinding met Schiphol krijgen'. Daar is Kudelstaart dus bijna aan toe, en Oosteinde – met 9.920 inwoners in 2017 – helemaal. Uithoorn krijgt een sneltram naar Amsterdam. Waarom krijgt die gemeente alles voor elkaar en Aalsmeer niks? Misschien kan het nieuwe bestuur daar een antwoord op geven.