• Fietsers trekken aan de bel

    Elly Offerman

Fietsers trekken aan de bel

13-11-2017, 17:30 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 22 november 2017, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Gerberastraat 4, Aalsmeer
Cultureel Café Bacchus,
Aalsmeer

Op woensdag 22 november wordt er een politiek café georganiseerd over Fietsen door de plaatselijke afdeling van de PvdA in samenwerking met de Fietsersbond in Cultureel Café Bacchus, Gerberastraat 4. Aanvang 20 uur tot uiterlijk 22 uur.

Veel mensen herkennen de knelpunten, zoals bv fietsen op een weg zonder fietspad, de drukte met bromscooters op het fietspad langs de Provinciale Weg, het steeds drukker worden van het verkeer met bijbehorende hoge snelheden etc. De opkomst van de e-fiets vraagt ook om extra maatregelen wellicht.

Beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau proberen oplossingen te vinden voor een aantal aktuele vraagstukken op fietsgebied zoals: Hoe benutten we de nieuwe mogelijkheden en inzichten op fietsgebied? Hoe in de komende tijd om te gaan met de toename en diversiteit van het fietsverkeer? Op welke manier maken we gebruik van de kansen die fiets-inclusief beleid heeft voor het oplossen van onze mobiliteitsopgave? En laten we niet voorbijgaan aan de positieve gezondheidsaspecten.

Er komen interessante inleiders: Marieke van Duijn, PvdA-lid van de Provinciale Staten , is expert op fietsgebied. Zij vindt dat fietsers meer ruimte moeten krijgen en auto' s vaker te gast zijn in een gebied. Deskundigen van de Fietsersbond, van de Vervoerregio Amsterdam en uit het gemeentelijke ambtelijk apparaat geven een voorzet voor de discussie.

De door de PvdA en Fietsersbond geïnventariseerde knelpunten zullen aan wethouder Robert Jan van Duijn aangeboden worden. Zoals bekend zet hij zich in om het Aalsmeers gemeentelijk beleid op dit punt beter te krijgen.

Omdat we met vele ervaringsdeskundigen zijn, want we hebben er allemaal mee te maken, kan het een vruchtbare en interessante avond worden.

Allen welkom!