• D66 Aalsmeer op campagne

  D66 Aalsmeer
 • D66 Aalsmeer in gesprek met inwoners

  D66 Aalsmeer
 • D66 Aalsmeer in gesprek met inwoners

  D66 Aalsmeer
 • D66 Aalsmeer in gesprek met inwoners

  D66 Aalsmeer
 • D66 Aalsmeer in gesprek met inwoners

  D66 Aalsmeer
 • D66 Aalsmeer op campagne

  D66 Aalsmeer

D66 voert campagne voor kansen voor iedereen

14-03-2018, 00:04 | Lezersnieuws | D66

D66 gaat in gesprek met inwoners over de kansen die zij zien om het hier nog prettiger te maken, en over onze plannen om dat samen met hen te bereiken. En dat doen we niet alleen in verkiezingstijd.

D66 wil kansen voor iedereen. Wij willen een gemeente waar iedereen zich veilig en thuis voelt en zichzelf kan zijn. Een gemeente die luistert naar haar inwoners, hen serieus neemt en samen met hen beslissingen neemt. Een gemeente waar iedereen mee kan doen en waar iedereen meetelt. 

Goed onderwijs

Iedereen moet toegang hebben tot goed onderwijs en de kans krijgen om uit te blinken. In duurzame en gezonder scholen met een conciërge. D66 investeert in sport, kunst en cultuur en cultuureducatie. Wij verbinden onderwijs en bedrijfsleven voor goede kansen op de arbeidsmarkt en stimuleren een leven lang leren.

Goed klimaat

D66 wil Aalsmeer radicaal verduurzamen. We moeten oog hebben voor de gevolgen van klimaatverandering. Meer groen, schonere energieopwekking, zorgvuldiger omgaan met afvalstromen en meer aandacht voor schone lucht. De ongebreidelde groei van Schiphol moet een halt worden toegeroepen om de kwaliteit van de leefomgeving niet nog verder onder druk te zetten. Uiterlijk in 2040 moet Aalsmeer fossielvrij zijn.

Goede zorg

Mensen willen zelf bepalen hoe hun leven eruitziet. D66 introduceert buurtteams die dicht bij de buurtbewoners staan en problemen vroegtijdig opsporen. Preventie is het sleutelwoord. Zo blijven kleine problemen klein en dure zorgvragen beperkt. En áls mensen hulp of zorg nodig hebben dan kunnen ze rekenen op zorg die past bij hun wensen en behoeften en die snel beschikbaar is.

Goed wonen

Iedereen moet hier goed en betaalbaar kunnen wonen, ook jongeren en senioren, ook huishoudens met een middeninkomen. In groene wijken en in energiezuinige woningen zonder aardgas. Met goed openbaar vervoer. Aalsmeerders weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. D66 geeft ruimte aan initiatieven van inwoners bij het inrichten van hun leefomgeving.

Goed werk

D66 wil goed werk voor iedereen. Wij geven ruimte om te ondernemen, met minder regels. D66 gaat voor meer banen in de nieuwe duurzame economie en stimuleert innovatie. Niemand mag buiten spel staan, de ervaring van ouderen blijven we benutten. Bij armoede en schulden bieden wij perspectief.

Voor meer informatie zie https://aalsmeer.d66.nl. 

Stem op 21 maart D66, samen krijgen we het voor elkaar in Aalsmeer en Kudelstaart.