• Op de foto de lijstbewoners van GroenLinks Aalsmeer. Boven v.l.n.r.: Leo Bakker (7), Herman Beijerbergen van Henegouwen (11), Ronald Fransen (1), Maaike Vertregt (4), Koos Paehlig (8). Onder v.l.n.r.: Quinten Torre (6), Kees Buskermolen (9), Onno Verbeek

    Koos Paehlig

GroenLinks Aalsmeer, stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

19-12-2017, 12:41 | Lezersnieuws | Ronald Fransen

GroenLinks, een programma van waarde(n). Zo heet het programma waarmee GroenLinks Aalsmeer aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande gaat meedoen. Ronald Fransen is door de leden unaniem als lijsttrekker gekozen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 december, hebben de leden de lijst en het programma vastgesteld. Een programma bestaande uit vier waarden:

Duurzaamheid:

Er zijn grenzen aan groei. GroenLinks gaat uit van een toekomst voor iedereen. Voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ook voor de dieren en de natuur. Daarom moeten we zorgvuldiger en verantwoordelijker omgaan met de wereld en zullen we ons leven anders vorm moeten gaan geven.

Omgevingsbewust:

Omgevingsbewust houdt in: weten wat er speelt op allerlei gebieden in Aalsmeer, in Nederland en in de wereld. Door te weten wat er speelt op lokaal nationaal en internationaal gebied, kan er op lokaal gebied beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd dat hier rekening mee houdt. Door bewust om te gaan met wat om ons heen gebeurt en speelt, maken we een mooiere wereld voor iedereen.

Vooruitstrevend:

Niet stilstaan, terug naar het oude, naar vroeger, niet de status quo handhaven, de bestaande verhoudingen verdedigen. Maar verandering, verandering ten goede van een open samenleving, met een toekomst voor iedereen en niet alleen voor de happy few.

Nieuwe Economie:

Het is van belang en ook mogelijk om op een geheel andere manier tegen economie aan te kijken. Niet langer is groei leidend maar hergebruik, een gezonde leef- en werkomgeving en innovatie voor een gezonde toekomst. Niet langer betalen voor bezit maar betalen voor gebruik (pay per use).

Dit programma is anders dan anders. Het bevat geen concrete standpunten en maatregelen. Nee, maatregelen bespreekt en neemt GroenLinks aan de hand van de genoemde waarden GroenLinks gaat graag in gesprek met u. Als u een concrete vraag hebt of u wilt weten wat dit voor een concrete situatie betekent. Op de website en op de Facebookpagina van GroenLinks Aalsmeer wordt dit als een dynamisch programma bijgehouden. Dus stuur uw vraag naar de facebook pagina van GroenLinks Aalsmeer en u krijgt antwoord.

Alle vragen en antwoorden worden (anoniem) op de website (aalsmeer.groenlinks.nl) en op de facebookpagina van GroenLinks Aalsmeer geplaatst.