• Lijsttrekker Ronald Fransen spreekt mensen toe tijdens de meetup

    Koos paehlig

Groenlinks houdt nieuwe meetup over 'zorg in de omgeving'.

11-02-2018, 23:40 | Lezersnieuws | Quinten Torre

Afgelopen woensdag werd in de vergaderzaal van de Waterlelie de derde meetup van Groenlinks Aalsmeer gehouden. Met een opkomst van ruim twintig mensen was het evenement opniew een groot succes. Het onderwerp dat aan bod kwam was ''zorg in de omgeving''. Voor dit onderwerp waren twee gastsprekers uit de psychiatrische zorg aanwezig: Mijndert Buskermolen, psycholoog en eigenaar van opvoedkunig bureau ''op maat'' en Koen van Lith, hersenonderzoeker en psychiater. De heer Buskermolen deelde zijn ervaringen uit de jeugdzorg en discussieerde over verscheidene lastige stelling zoals bijvoorbeeld de genetische modificatie bij embryo's. Koen van Lith legde voornamelijk de nadruk op de rol van medicatie en hersenafwijkingen bij de ontwikkeling van kinderen. Tijdens de open discussietijd werden er belangrijke kwesties binnen de zorg aangesneden zoals privacy, overheidsbemoeienis en preventie met vragen zoals: In hoeverre moet de gemeente inzage krijgen in het dossier van patienten? Wanneer moet de gemeente in staat worden gesteld kinderen uit huis te kunnen zetten. Hoe kunnen we het onderwijs het beste inrichten? Zulke kwesties droegen bij aan een levendig debat, waarbij er vanuit meerder invalshoeken werd gesproken. De volgende en tevens laatste meetup van Groenlinks Aalsmeer zal worden gehouden op 28 februari en zal plaatsvinden om 20:00 uur. Het evenement zal gaan over een ''Vooruitstrevend Aalsmeer'' waarbij interessante gastsprekers een woordje zullen doen. Op 7 maart zal GroenLinks Aalsmeer de laatste meetup organiseren welke zal gaan over een "Vooruitstrevend Aalsmeer". De meetups zijn geweest begint GroenLinks Aalsmeer met de landelijke Huis aan Huis dagen, deze dagen zijn zaterdag 3, 10 en 17 maart. Hierbij gaat GroenLinks Aalsmeer graag verder met u in gesprek aan de deur!