• flyer van de aortastichting

    Aortastichting
  • flyer van de aortastichting

    Aortastichting

Naast de zwangere vrouw ontvangt Echocentrum Echowonder nu ook senioren

10-10-2018, 15:24 | Lezersnieuws | edith


De Aortastichting heeft het Echocentrum Echowonder benaderd om als een van
de eerste centra mee te doen om AAA-Quickscans te maken bij senioren.
Senioren en dan vooral de mannen lopen het risico, zonder dat ze dit merken,
een vergrote buikslagader (aneurysma) te ontwikkelen. Dit kan leiden tot een
plotselinge dood, als deze buikslagader (aorta) springt. Een aneurysma komt vrij
vaak voor (bij 5% van de 65+ mannen).
Het is erg eenvoudig om met een echo een buikslagader te meten en een
aneurysma vast te stellen. De Aortastichting stelt zich tot doel dat alle senioren
met een verhoogde kans op een aneurysma een AAA-Quickscan laten maken om
zo veel onnodige sterfgevallen te voorkomen.
Echowonder is een van de eerste centra, die de problemen van een aneurysma
inziet en meewerkt aan het opzetten van een landelijk netwerk van AAAQuickscan
centra.
Edith Adriaansen.
Edith heeft gewerkt op de röntgenafdeling van het Zeeweg
ziekenhuis en is in 1994 in het ziekenhuis St Joannes de Deo
begonnen met echografie. Aldaar is Edith begonnen met echo`s van
de buik en vaten en daarna aanraking gekomen met
zwangerschapsecho’s. En nu via de Aortastichting ook met de AAAQuickscan.
“Ik ben door de Aortastichting benaderd om een AAA-QuickScan
centrum te starten. Het motiveert mij erg, nu ik weet dan ik bij elke 100 cliënten
waarschijnlijk meer dan 1 leven kan redden. Het zien van een nieuw leven en het
redden van een leven is voor ons bureau een heel bijzondere combinatie. Ik ben er
dan ook trots op dat ik één van de eerste AAA-quickscan centra mag starten.”
Geïnteresseerden (en vooral als er in de familie al een aneurysma al eerder is
voorgekomen) kunnen via www.aortastichting.nl een AAA-Quickscan centrum
opzoeken en zich bij het centrum aanmelden voor een afspraak. De kosten zijn
40 euro. Deze worden (nog) niet door de verzekering vergoed. De resultaten van
de echo scan worden direct meegegeven om zo nodig te bespreken met de
huisarts.


AAA-QuickScan Centrum Hoofddorp
Voor info en/of interview:
AAA-quickscan-centrum-
Hoofddorp/ Hillegom
Edith Adriaansen
Kruislaan 4a
2131 WD Hoofddorp
Telefoon: 085 – 489 99 30
E-mail: info@aortascan.nl

 www.aortastichting .nl