PACT Aalsmeer pikt wijziging Luchthavenverkeersbesluit niet

13-02-2018, 13:30 | Lezersnieuws | ronald fransen

Het kabinet wil het aantal nachtvluchten verruimen. PACT (PvdA, D66 en GroenLinks) gaat niet akkoord en heeft een zienswijze ingediend.

Als reactie op het besluit "tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit vaststelling maximum voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol" heeft PACT Aalsmeer bezwaar tegen dit voornemen gemaakt.

PACT Aalsmeer maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de groei van Schiphol met betrekking tot:

• Geluidshinder, het verstoren van de (nacht)rust

• klimaat,

• luchtverontreiniging, fijnstof en stikstof

• De gevolgen voor in de regio noodzakelijke nieuwbouw

• veiligheid

PACT Aalsmeer vindt dat de grenzen in de luchtvaart al zijn overschreden. De groei van Schiphol is afgewikkeld via banen die vlieghinder voor Aalsmeer opleveren. (2016 groei Schiphol 6,5%; Aalsmeerse banen 20,7% en 2017 Schiphol 5,67% en Aalsmeerse banen 21,36%) Ook vindt PACT dat er een plan voor Schiphol moet komen, gericht op consolidatie en krimp i.p.v. groei met de focus op kwaliteit. En alternatieven zoals:

• Belastingmaatregelen waardoor de trein kan concurreren

• recreatie in eigen land als alternatief voor een vliegvakantie

• point-2-point netwerk waardoor overstap wordt voorkomen.

PACT Aalsmeer is teleurgesteld dat het voorgenomen besluit geen onderdeel is van een algehele visie op de luchtvaart en dat de rijksoverheid, zonder dat dit expliciet wordt vermeld, de mogelijkheden voor nachtvluchten tracht te verruimen.

In afwachting van de nieuwe wet (Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel) wordt overschrijding van de vigerende wet (Handhavingspunten met Grenswaarden) gedoogd voor zover dat het directe gevolg is van toepassing van het nieuwe stelsel. Tegen de bedoelingen in duurt deze gedoogsituatie inmiddels al 5 jaar. Wegens de ontstane onduidelijkheid worden klachten van omwonenden terzijde gelegd. De rechtszekerheid van belanghebbenden is hierdoor niet gewaarborgd.

Ook hecht PACT waarde aan juiste informatievoorziening en naleving van gemaakte afspraken. In dit kader constateren wij dat rekenmodellen vaak niet aansluiten op de praktijk, en verder blijkt dat van beloftes tot hinderbeperking zoals via slimme routes, geluidsarme landingen, afname van nachtvluchten en stillere vliegtuigen niet worden nagekomen.

Dit besluit sluit niet aan op wat de minister mw. van Nieuwenhuizen de 2e kamer heeft beloofd om het vertrouwen van burgers in de luchtvaart te herstellen.

PACT wijst het wetsvoorstel af.