• PvdA in Oost

    Marieke van Duijn

PvdA, Zeker zijn van een leefbare wijk

13-03-2018, 13:17 | Lezersnieuws | Jelle

Afgelopen maandag was de PvdA in Nieuw Oosteinde.  De middag schoonmaakactie begon in de Koningstraat, langs de Mikado naar het Poldermeesterplein.

De afsluitende bijeenkomst was in de brede school de Mikado, waar de aanwezige bewoners Aalsmeer Oost roemden om het Oosterbad, het natuurgebied, natuuronderhoud. Ook het functioneren van de wijkraad, het zorgpunt, het toenemende contact met elkaar en de inpassing in de omgeving werden aangehaald. Het is prettig leven in Aalsmeer Oost.

Verbeterpunten kwamen ook ruimschoots aan bod, de hinder van Schiphol, parkeerhinder, verkeersbewegingen en jongerenproblematiek waren een aantal van de punten die naar voren gebracht werden.

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg. Basis hiervoor is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Een goed ingerichte en veilige openbare ruimte in combinatie met ontmoetingsplaatsen in de wijk leveren hier een belangrijke bijdrage en werken preventief bij het vergroten van het welbevinden van mensen.

Geef ruimte aan burgers, die zich verenigen en een publieke taak op zich nemen. Als bewoners met elkaar de woningen willen opknappen, dan moet de corporatie of gemeente daarvoor het budget overdragen in plaats van ze alleen inspraak te bieden. Als bewoners zelf hun wijk willen onderhouden eveneens.

Dit is de tekst van het verkiezingsprogramma van de PvdA, het is hoe wij invulling geven aan de inclusieve samenleving.

Afgelopen vrijdag bij radio Aalsmeer, de Mark en Erik show, een maandelijks jongerenprogramma. De studio stond vol met bierflesjes en een grote groep jongeren, die vol weekend zin de vrijdag aan het vieren waren. Op de vraag of ze gingen stemmen bleef het akelig stil. Nee, was het korte antwoord, en als antwoord op de vraag, waarom? “De politiek raakt me niet”

Zo vanzelfsprekend is het dus niet, dat stemmen en ook niet waarom de leefbaarheid van de wijk de jongeren raakt. Natuurlijk, in Aalsmeer is altijd gebouwd voor het midden en hoog segment wat betreft woningbouw. Natuurlijk, jongeren, zeker in oost kwamen wat negatief in het nieuws. Natuurlijk, voorzieningen van jongeren lopen achter.

Misschien is het zo dat die jongeren zo teleurgesteld in alle beloftes uit het verleden, dat ze zich afkeren.

Voor de PvdA is de sociale samenhang in de wijken belangrijk, voor iedereen in de wijk. Voor jong en oud, die balans bewaken, dat is, waar de gemeenteraad voor is. Dat is het algemeen belang. Niet alleen focussen op één aspect, of alleen voor de grootste gemene deler. Voor iedereen ruimte en voor iedereen plek, dat is de inclusieve samenleving. Het houdt in dat er zeker voldoende starterswoningen zijn, zeker voldoende zorg, zeker voldoende ontmoetingsplekken en zeker voldoende groen. Dat is het zeker zijn, waar de PvdA voor staat.

Was u niet op de bijeenkomst dan kunt u aanstaande zaterdag in gesprek met de PvdA-kandidaten. Zij zijn 's middags te vinden in het centrum van Nieuw Oosteinde. Voor tijdstippen en locaties, kijk op de website aalsmeer.pvda.nl