• ROB ENGELAAR

Beschikbare AED's in de gemeente Aalsmeer in kaart gebracht.

12-01-2020, 19:04 | Lezersnieuws | Jos

Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart is bezig om alle aanwezige AED’s in de gemeente Aalsmeer in kaart te brengen. Hiermee krijgt de stichting inzicht in de spreiding en beschikbaarheid van AED’s in de gemeente. Met als uiteindelijk doel om in Aalsmeer en Kudelstaart een zes-minutenzone te realiseren.

Een zes-minutenzone is een gebied waarbij in het geval van een hartstilstand binnen zes minuten 112 wordt gebeld, wordt gestart met reanimeren en waarbij een AED wordt ingezet. Een AED kan het hart weer in een normaal ritme krijgen.
Hoe eerder een AED wordt ingezet, hoe gróter de kans op overleven!

In Aalsmeer en Kudelstaart zijn burgerhulpverleners actief die via het landelijk oproepsysteem HartslagNu worden gealarmeerd bij een hartstilstand in de buurt. Zij gaan naar het slachtoffer en starten met reanimeren en/of halen de dichtstbijzijnde AED op terwijl de ambulance onderweg is. Hiermee vergroten zij de overlevingskans van het slachtoffer.

Heeft u een AED? Dan komt de stichting graag in contact met u. Stuur een e-mail naar info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl. Wij nemen dan contact met u op.