Maatschappelijk

AALSMEER Vakcollege Thamen uit Uithoorn heeft KiKa Row en kinderboerderij Boerenvreugd verrast met een grote donatie.
AALSMEER Inwoners van Aalsmeer kunnen met vragen over zorg, welzijn, activiteiten en vrijwilligerswerk sinds 2018 terecht in het Infopunt in de Bibliotheek.
Advertorial
Er zijn verschillende manieren waarop je aandacht kunt besteden aan je uiterlijke verschijning. Je kan je leuk kleden door items te dragen die echt bij je passen of je...
AALSMEER Een feestelijke nieuwjaarsreceptie maandagavond in de prachtig gerenoveerde Burgerzaal van het 'Aalsmeers Raadhuis', want dat is volgens burgemeester Oude Kotte de traditionele benaming die architect Berghoef voor ogen had. Veel Aalsmeerse inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om deze avond te proosten op het nieuwe jaar. Gido...
AALSMEER Voor de jeugd in Aalsmeer en hun ouder(s) en/of verzorger(s) is veel kosteloze ondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan hulp bij opvoeden, relaties, sporten of taalontwikkeling. Het aanbod van organisaties die kunnen helpen is vanaf nu bij elkaar gebracht in de vorm van een overzichtskaart.
AALSMEER 'Wie niet buiten roken kan, moet buiten roken' is een bekende slogan. Maar die snijdt geen hout meer. Ook buiten roken is uit den boze aan het worden. Aalsmeer streeft naar een rookvrije generatie en wil, waar mogelijk, rokers stimuleren om vooral te stoppen met die slechte gewoonte.
AALSMEER Na de verbouwing van ruim een jaar werd op 6 januari de nieuwjaarsreceptie weer traditioneel in het raadhuis van Aalsmeer gehouden. De receptie werd druk bezocht.
AALSMEER Stichting Amstelidee wil mensen in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn in staat stellen om zelf bedachte plannen die de samenleving ten goede komen te laten ontwikkelen en uitvoeren. Wie een idee heeft op het gebied van zorg, welzijn, bewegen en cultuur voor de buurt of voor de inwoners van Aalsmeer, kan meedoen met de ideeënronde van...
AALSMEER Vanaf 6 januari 2020 wijzigen de openingstijden van het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer. Vanaf deze datum zijn de openingstijden weer gelijk aan die van voor de renovatie van het gemeentehuis.
AMSTELVEEN Met ingang van 1 januari 2020 is het op het terrein van Ziekenhuis Amstelland niet meer toegestaan te roken. Ziekenhuis Amstelland draagt hiermee bij aan het verlagen van gezondheidsrisico's voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Het rookverbod geldt voor sigaretten, sigaren, pijptabak én de e-sigaret. De rookvrije zone wordt...