• genoeg overlast in Aalsmeer

    eigen foto

Aalsmeer blijft klagen over vlieglawaai

AALSMEER Het aantal klachten over vliegtuiglawaai is na een sterke toename in 2017, in 2018 verder opgelopen in Aalsmeer en Kudelstaart. Wel daalde het aantal klagers. Dat blijkt uit cijfers van het Bezoekers Aanspreekpunt Schiphol (BAS), dat de klachten registreert.

Uit Aalsmeer, dat overlast ondervindt van de Aalsmeerbaan, de Kaagbaan en de Zwanenburgbaan, kwamen in 2018 bij elkaar 3.789 klachten, tegen 3.531 in 2017. Ongeveer tweederde van de klachten betreft de Aalsmeerbaan. Over nachtvluchten klaagden Aalsmeerders minder vaak: 186 keer tegen 216 keer in het voorafgaande jaar. Het aantal klagers daalde van 409 naar 327.

In Kudelstaart werd 2.772 keer geklaagd tegen 1.722 keer in 2017, merendeels over de Kaagbaan. Nachtvluchten leverden een stijging op van 591 naar 891 klachten. Het aantal klagers daalde van 161 naar 143.

HOGER Alle hier voor 2018 en 2017 genoemde getallen liggen aanzienlijk hoger dan in 2016. De grote stijging in 2017 was vooral het gevolg van groot onderhoud aan de Kaagbaan, die tien weken buiten gebruik was. Daardoor werden de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan (in en uit zuidelijk richting) veel vaker gebruikt. In 2018 kreeg de Polderbaan groot onderhoud, wat voor Aalsmeer minder gevolgen had. BAS verklaart de afname van het aantal klagers in Aalsmeer vooral door minder gebruik van de Aalsmeerbaan voor starts, van 69.732 in 2017 naar 53.104 in 2018. Het aantal landingen op de Aalsmeerbaan steeg licht, van 30.577 naar 31.574.

VRAGEN Het aantal klagers in het hele gebied rond Schiphol is in 2018 toegenomen van 8.450 in 2017 naar 11.500 in 2018. Het totaal aan klachten en vragen verdrievoudigde zelfs, BAS kreeg vooral veel meer vragen. In zijn nieuwjaarstoespraak erkende Schiphol-topman Dick Benschop: "De onvrede over snelle groei en overlast is niet mis. Toch ervaar ik ook bereidheid tot gesprek – over de balans."