• Caspar Huurdeman

'Aalsmeer op de schop komende jaren'

AALSMEER Komende jaren investeert de gemeente flink in het opknappen van de openbare ruimte. Werkzaamheden boven de grond gaan in veel gevallen gepaard met werkzaamheden onder de grond.

Bij bijvoorbeeld het opknappen van de bestrating in een wijk vernieuwt de gemeente ook de riolering en de netbeheerders de kabels en leidingen. Het is belangrijk dat de ondergrondse infrastructuur op orde is en werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd. Daarom heeft de gemeente de regels voor ondergrondse kabels en leidingen herzien. Meer helderheid en uniformiteit in de regels, zodat de gemeente duidelijke afspraken kan maken met de netbeheerders en beter toezicht kan houden.

VERPLICHTING De gemeente is wettelijk verplicht de ondergrondse infrastructuur te coördineren. Daarbij gelden er allerlei technische, administratieve en veiligheidsregels. In de nieuwe verordening staan alle zaken beschreven die bij de aanleg, onderhoud en opruimen van kabels en leidingen een rol spelen. Daarnaast komt er een nieuw handboek met allerlei voorschriften over onder meer verkeersmaatregelen en herstel van de openbare ruimte. En er komt een nieuwe schaderegeling.

Robert van Rijn (wethouder Openbare Ruimte): "Aalsmeer gaat op de schop komende jaren. Om de werkzaamheden in goede banen te leiden willen we heldere afspraken met aannemers en netbeheerders. Uitgangspunt is werkzaamheden goed op elkaar afstemmen en overlast voor inwoners zo beperkt mogelijk houden. Een goede infrastructuur is van groot belang voor een toekomstbestendig Aalsmeer, zowel boven als onder de grond".