• arjen

Aalsmeer vraagt aandacht voor benarde positie

AALSMEER De discussie over de toekomst van Schiphol gaat vooral over decibellen, contouren en vliegbewegingen. Cijfers. Met het oog op de discussie over de toekomst van de luchthaven vraagt Aalsmeer aandacht voor mensen die dagelijks grote aantallen vliegtuigen laag over hun hoofd krijgen.

René de Leeuw

Hoewel in zijn totaliteit de geluidshinder rond Schiphol lijkt te verminderen, neemt die in Aalsmeer juist sterk toe. Het luchtverkeer groeit snel en de toename van het aantal vluchten vindt vooral plaats op de Aalsmeerbaan en ook de Zwanenburgbaan, maar Aalsmeer ligt van alle woonkernen het dichtst bij een baankop. De vliegtuigen komen hier het laagst over.

De gemeente Aalsmeer vindt de discussie over Schiphol te abstract. Decibellen, geluidscontouren en vliegtuigbewegingen zeggen niets over hoe mensen het lawaai ervaren en welke problemen zij hierdoor ondervinden. Maandag presenteerde Aalsmeer een 'position paper' met de titel 'De mensen achter de cijfers'. "Wij willen erkenning voor de problematiek van die mensen en gezamenlijk naar oplossingen zoeken," aldus de Aalsmeerse wethouder Robbert-Jan van Duijn. "De leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven staat zwaar onder druk. Verdere groei van Schiphol is voor de leefbaarheid in Aalsmeer niet verantwoord en dus voor ons onacceptabel."

FEESTJE Mariëlle de Meulemeester vertelt in het position paper dat toen zij in 2008 in Aalsmeer een huis kocht aan de Oosteinderweg, ze vooraf goed lette op het vlieglawaai. "Dat viel mee," zegt ze. "Ik heb gesproken met buren. Ook zij zeiden weinig last te ervaren, maar sindsdien is het vliegverkeer enorm toegenomen. Vooral van opstijgende vliegtuigen ik veel last. Tijdens een feestje 's avonds was het warm binnen en ik deed de tuindeuren open. Even later heb ik ze weer dicht gedaan. Het lawaai was te erg. Ik had plannen voor een coachingbureau aan huis, maar dat is onmogelijk hier. Ik zou graag mensen thuis uitnodigen, maar dat doe ik niet meer."

VERWIJT Jos Brockhoff, wonend aan de Hornweg, vertelt: "Ik krijg soms ik het verwijt: dan had je daar niet moeten gaan wonen. Maar wij woonden hier al voordat Schiphol zo enorm groeide. Of mensen zeggen: dan ga je toch verhuizen? Ja, dat kan. Maar ik woon hier heerlijk. Wat we hier hebben, krijgen we nergens meer terug." Isolatie aan Brockhoffs woning helpt maar beperkt. "Bij ons zijn de woonkamer en de slaapkamers perfect geïsoleerd, maar de hal, keuken en badkamer niet. Dan hebben die dure isolatiemaatregelen eigenlijk geen zin. Ondanks de isolatie zijn wij altijd om zeven uur wakker, want dan komen de eerste vliegtuigen over."

DAKPANNEN Door vliegtuigen veroorzaakte wervelwinden rukken regelmatig dakpannen van de daken en kassen lopen schade op. "Bij ons is al vijf keer het glas uit de kas gevlogen," zegt Henk de Vries, die woont aan de Aalsmeerderweg. "De laatste keer lag het hele pad bezaaid met glas en was de trampoline van de kinderen gescheurd. Ik pas iedere woensdag op een kleinzoon van 2,5 jaar. Je houdt je hart vast dat zoiets gebeurt als hij daar rondloopt."

Ondernemers hebben te maken met grote beperkingen, merkt Joop Vuijk die zijn grond aan de Aalsmeerderweg niet tegen een redelijke prijs kan verkopen. "Voor de mensen die een bedrijf hebben in de sloopzone zijn de Rijksoverheid en Schiphol nooit met een goede oplossing gekomen. De zone loopt dwars over mijn grond. Dat betekent dat slechts 3000 van de 10.000 vierkante meter kan worden bebouwd. Mijn buurman heeft interesse in mijn grond. Helaas zegt de gemeente dat zijn plannen niet kunnen vanwege regelgeving. Dat frustreert me."

WONINGBOUW Ook de gemeente Aalsmeer voelt beperkingen. Voor 71 procent van het grondgebied kan de gemeente niet doen wat het zelf wil vanwege de aanwezigheid van vanwege Schiphol, vanwege het lawaai of vanwege de veiligheid. Woningbouw is nauwelijks mogelijk. Vernieuwing van oude kasgebieden gaat ook zomaar niet. Verpaupering slaat toe. Zorgen maakt de gemeente zich ook over de de waterrecreatie.

De gemeente heeft niet alleen last van de Aalsmeerbaan, die vooral oostelijk Aalsmeer treft.. Steeds vaker wordt bij noordenwind ook de Zwanenburgbaan gebruikt voor landingen vanuit het zuiden. In de lucht zijn er dan twee parallelle optochten van naderende vliegtuigen met een tussenruimte van 2 kilometer. Kudelstaart, dat bij Aalsmeer hoort, ligt precies tussen die beide vliegtuigstromen en wordt dan van twee kanten belaagd. Ook vliegt een deel van de vliegtuigen die opstijgen vanaf de Kaagbaan, rakelings langs Kudelstaart.

GEVOLG De problemen in Aalsmeer en ook het aangrenzende Uithoorn zijn een rechtstreeks gevolg van het besluit van de Tweede Kamer in 1995 om Schiphol uit te breiden met een vijfde baan, de latere Polderbaan. Ook werd toen bepaald hoe de banen moesten worden gebruikt om zo weinig mogelijk omwonenden met vlieglawaai te belasten. Dat kwam neer op het verschuiven van vluchten boven dichtbevolkte gebieden als Amstelveen, Buitenveldert en de Bijlmer naar gebieden met minder bewoners. In 1995 was al duidelijk dat bij verdere groei van Schiphol het kleine Aalsmeer daar de meeste last van zou krijgen.

SPITSBAAN Na de opening van Polderbaan in 2003 veranderde er aanvankelijk weinig, want er kwamen op Schiphol jarenlang geen vluchten bij. De Aalsmeerbaan bleef spitsbaan ter aanvulling van de Kaagbaan. Vanaf 2010 groeit het aantal vluchten wel sterk. De Kaagbaan zit vol, de Aalsmeerbaan vangt de groei op. Het totale aantal vluchten op Schiphol nam de afgelopen jaren toe met bijna een kwart toe, boven Aalsmeer verdubbelde dat bijna.

VERBETEREN Aalsmeer zit klem. In het position paper worden mogelijkheden aangedragen om de situatie te verbeteren: vrachtvluchten beperken, lawaaiige vliegtuigen op andere banen laten landen, betere isolatie, geen bochten boven de wijk.

Niet vermeld wordt het idee voor de aanleg van een nieuwe baan parallel aan de Kaagbaan, waardoor de bestaande Aalsmeerbaan mogelijk zelfs dicht kan. De overlast verschuift dan opnieuw naar minder dichtbevolkt gebied. Wethouder Robbert-Jan Duijn is niet overtuigd: "Kudelstaart blijft dan overlast ondervinden, en er kan overlast ontstaan in andere gemeenten. Wat ik niet wil is dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld."

SLOPEN Bewoner Jos Brockhoff noemt nog een andere optie: eigenlijk denk ik dat we in Aalsmeer rigoureus woningen moeten slopen. Ik vind: als je kiest voor groei, aanvaard dan de consequenties. Zorg dat mensen weg kunnen als ze dat willen en wees ruimhartig met compensatiemaatregelen."