• gemeente Aalsmeer

Aalsmeer wil appartementsgebouwen sneller verduurzamen

AALSMEER De gemeente nodigt bestuursleden van Verenigingen van Eigenaars (VvE's) uit voor een informatiebijeenkomst over het verduurzamen van appartementsgebouwen die in handen zijn van VvE's. De bijeenkomst is gepland op maandag 11 juni van 14.50 tot 18 uur.

Gemeente Aalsmeer heeft de ambitie om in 2040 vrij te zijn van fossiele brandstoffen. Mede daarom heeft de gemeente in 2017 het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer opgericht, dat tot doel heeft om initiatieven te stimuleren die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van fossiele energie en opwekken van duurzame energie.

PROGRAMMA Veel VvE's denken al na over maatregelen om gebouwen te verduurzamen, zoals gevelisolatie, HR++ glas of zonnepanelen, maar weten niet welke maatregelen zij moeten kiezen en hoe dit gefinancierd kan worden. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen de VvE's uitleg over het Duurzaamheidsfonds, de Nationale Energiebespaarlening voor VvE's, informatie over landelijke subsidies en informatie over zonnepanelen.

AANMELDEN De informatiebijeenkomst is op maandag 11 juni van 14.50 tot 18.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via vvebijeenkomst@aalsmeer.nl, onder vermelding van naam en adres van de VVE en namen van de bestuursleden die komen.

KABINET Het initiatief van Aalsmeer past in de plannen van het kabinet snel voor elkaar te krijgen dat zoveel mogelijk woningen van het gas worden afgehaald, en dat nieuw te bouwen woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bijvoorbeeld afgesproken dat de verplichte gasaansluiting in deze kabinetsperiode moet verdwijnen.

Als gemeenten bijvoorbeeld vinden dat de kosten van alternatieven te hoog zijn en de kopers te veel op kosten worden gejaagd, mogen ze van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie alsnog een verzoek doen om een nieuwbouwwijk op het gasnet aan te sluiten. GroenLinks vindt dat er geen uitzonderingen gemaakt moeten kunnen worden. Zij willen snel een volledige overgang van gas naar duurzame energie.