• arjen

Aandacht voor mensen achter cijfers vlieglawaai

René de Leeuw

"Als het over Schiphol gaat, dan wordt er vooral gesproken over cijfers en rekenmodellen: decibellen, vliegtuigbewegingen en contouren, maar niet over hoe het voor mensen is om zo dicht bij Schiphol te wonen," zegt Robbert-Jan van Duijn. "De discussie over mogelijke verdere groei van Schiphol is momenteel zeer actueel door het aflopen in 2020 van de afspraken die aan de Alders-tafel zijn gemaakt en de nieuwe afspraken die er moeten komen. Het kabinet Rutte III zegt dat Schiphol verder moet kunnen groeien in balans met de omgeving. Maar die balans is er nu niet. Die groei kunnen wij niet zomaar laten gebeuren. Er is in Aalsmeer zóveel meer overlast gekomen, dat het hier nu op sommige plekken bijna onleefbaar is. De getallen zijn vaak gemiddelden, waar mensen zich totaal niet in herkennen, het strookt niet met de werkelijkheid zoals zij die ervaren. Daarom willen we de positie van Aalsmeer bij de besluitvorming duidelijk op de agenda hebben. De minister moet weten hoe het hier gaat."

INDRUK Van Duijn krijgt uit discussies over Lelystad, de veiligheid van het vliegverkeer en fijnstof de indruk dat er bij de politiek meer besef komt dat de groei niet zonder meer door kan gaan. "En doordat cijfers van de MER (milieueffectrapportage) niet kloppen, worden steeds meer mensen wantrouwend. We willen die discussie omdraaien. Begin te redeneren vanuit de mensen."

In het position paper komen diverse Aalsmeerders aan het woord. Zij vertellen onder meer over het wakker worden bij de eerste vliegtuigen om zeven uur 's morgens, buitendeuren die niet open kunnen staan, grond die niet te verkopen is, rustmomenten creëren, bedrijven die zich niet kunnen ontwikkelen en dakpannen die door luchtwervelingen van vliegtuigen van de daken worden gezogen.

De ondervraagden sommen ook mogelijke maatregelen op: lawaaiige vliegtuigen de minder geluidsgevoelige banen laten gebruiken of helemaal niet meer toestaan, vermijden van avondpieken, minder vroeg starten in het weekeinde en meer rustmomenten creëren op de dag. Maar ook betere isolatie aanbieden, een ruimhartige uitkoopregeling voor huiseigenaren die weg willen, en financiële compensatie, bijvoorbeeld teruggave van de WOZ-belasting.

"Vaak zijn het heel simpele dingen, relatief kleine maatregelen waarmee je mensen kunt ontzien en die een erkenning vormen van hun persoonlijke positie," zegt Van Duijn. "Het gaat vaak om compensatie en maatwerk."

Voor de wethouder is het overigens niet zo dat als die ideeën worden uitgevoerd, Schiphol zomaar verder kan doorgroeien. "Ik voel niets voor handjeklap," zegt hij. "Het moet niet een soort uitruil worden. Want als ik denk aan verdere groei van Schiphol, dan wordt het in delen van de gemeente toch echt onleefbaar."