• Debat in de raad over aanleg Molenvlietweg.

    Truus Oudendijk

Aanleg Molenvlietweg

Omwonenden mogen meedenken over definitief ontwerp

Truus Oudendijk

AALSMEER Het voorlopig ontwerp van de aanleg van de Molenvlietweg is vastgesteld in de raadsvergadering van 27 september, inclusief het benodigde krediet. Met de nadruk op 'voorlopig', want hierna komt ook een definitief ontwerp. 'In de structuurvisie zijn juridische kaders vastgelegd, maar in het traject naar een definitief ontwerp moet voldoende ruimte zijn voor participatie en flexibiliteit.' Wijze woorden van Willem Kikkert (D66) waar alle fracties zich bij aansloten. Voor de verkeersafwikkeling is gekozen voor de aanleg van een rotonde, maar Bij Groen Links is daar nog de nodig twijfel over. Is dat wel de juiste oplossing? En wat te doen met de ventweg? In het voorlopig ontwerp wordt die aan één kant afgesloten en dat zorgt voor de nodige problemen bij de aanwonenden.

UITDAGING Wethouder Van Rijn zei de uitdaging aan te nemen om, waar het binnen de juridisch kaders mogelijk is, het ontwerp aan te passen naar wensen en ideeën van de omwonenden. Ronald Fransen (GroenLinks) benadrukte dat er op de juiste manier gecommuniceerd moet worden. Niet alleen melding maken van inspraakmogelijkheden in de lokale pers, maar belanghebbenden persoonlijk uitnodigen door middel van brief. Van Rijn zegde toe dat bewoners zo spoedig mogelijk actief benaderd zullen worden en dat hij de raad zal informeren over de resultaten.

HANDEN AF VAN NACHTVLUCHTVERBOD is de titel van de motie met het voorstel om de vrijstelling van het verbod op nachtvluchten weer ongedaan te maken. De gezamenlijke fracties willen naar Den Haag gaan om de minister persoonlijk een brief te overhandigen waarin gepleit wordt om die vrijstelling weer in te trekken. Die is namelijk nergens voor nodig. Het bestaande protocol voorziet al in nachtvluchten over de Aalsmeerbaan in geval van nood. De minister heeft bij aantreden aangegeven het geschonden vertrouwen te willen herstellen. Dit is haar kans om te laten zien dat ze dat serieus meent. De raad is van plan om voor deze actie de landelijk media te zoeken.