• Ad Verburg ereburger van Aalsmeer.

    Gemeente Aalsmeer

Ad Verburg ereburger Aalsmeer

AALSMEER Wethouder Ad Verburg ontving op 23 april op een druk bezochte afscheidsreceptie de erepenning uit handen van burgemeester Jeroen Nobel.

De erepenning hoort bij het ereburgerschap van de gemeente Aalsmeer. Op 19 april besloot de gemeenteraad unaniem om Ad Verburg de erepenning uit te reiken als blijk van waardering voor zijn bijzondere inzet als politicus, raadslid en wethouder van de gemeente Aalsmeer maar ook voor zijn inzet als vrijwilliger. Ad Verburg heeft zich vele jaren op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt voor de Aalsmeerse samenleving. Hij was 49 jaar politiek actief in Aalsmeer, waarvan 8 jaar als raadslid en de laatste 8 jaar als wethouder.

VERBINDER In zijn toespraak beschreef burgemeester Nobel wethouder Verburg als een plezierig, oprecht en integer mens, een echte verbinder, een man met een groot hart, maar ook een harde werker met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel.
Met die eigenschappen kreeg hij zaken voor elkaar op zijn portefeuilles. Als wethouder economie was Verburg een ware ambassadeur voor Aalsmeer in de regio en ver daarbuiten. Zo was hij erg betrokken bij Greenport Aalsmeer. Ook slaagde hij erin nieuwe bedrijven naar Aalsmeer te halen, stelde hij samen met ondernemers een economische agenda, inclusief een actieplan, op en gaf hij
ondernemers een platform met ZAAI voor startende ondernemers en de Ondernemer en Starter van het Jaar Verkiezing.

Daarbij was Verburg de wethouder die de overgang van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeente in 2015 moest vormgeven. Een enorme operatie die in Aalsmeer goed is verlopen mede dankzij de inzet van Verburg. Ook hier zocht hij de verbinding door partijen bij elkaar te brengen en met elkaar het zorgaanbod in Aalsmeer vorm te geven.

LOVENDE WOORDEN Naast burgemeester Nobel spraken Gedeputeerde van provincie Noord-Holland Jaap Bond, John Jansen, voorzitter van ondernemersvereniging Ondernemend Aalsmeer en Roel de Bruin, directeur van Ons Tweede Thuis en Sander van Amstel van radioprogramma Halte Zwarteweg. Ook zij hadden lovende woorden voor Verburg.

EREBURGERSCHAP De Erepenning (het ereburgerschap) wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, aan personen die zich in functie, beroep en/of vrijwilligerswerk gedurende een lange periode aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse bevolking, en vanwege deze uitzonderlijke prestaties aan de goede naam van de gemeente in binnen- en/of buitenland hebben bijgedragen. De laatste keer dat het ereburgerschap werd toegekend was in 2009.