• Trampoline groep

    Eigen foto

Ambitieuze plannen voor gymzaal: trampolinehal in Aalsmeer?

AALSMEER De gymzaal aan de Jac.P. Thijsselaan staat op de nominatie om te verdwijnen. Door de nieuwe sporthal bij het zwembad en de aanstaande verhuizing van basisscholen naar het nieuwe schoolgebouw aan de Dreef is de gymzaal overbodig geworden.

Op tekeningen van de gemeente staan op die locatie woningen gepland. Maar de kans dat daar binnen twintig jaar gebouwd gaat worden is klein. Er ligt een stamleiding van het gasbedrijf en die verplaatsen zou enorme kosten met zich meebrengen. Gezien in het kader van een 'gasloze' toekomst' is dat geen logische actie.

DIVERSE LOCATIES Het bracht Edwin Gelein, fysiotherapeut en zelf een enthousiast springer, op het idee om een balletje op te gooien bij Omnia of de gymzaal niet ingericht kan worden als permanente trampolinehal. "Trampoline springen hoort bij Aalsmeer", zegt Gelein "Momenteel zijn er elf trampolies waarop waar getraind kan worden, maar die zijn verspreid over zes verschillende locaties door heel Aalsmeer en ook daarbuiten en bieden slechts ruimte aan maximaal honderd springers en een beperkt aantal trainingsuren. Het frustrerende aan die situatie is dat de trampolines voor iedere training opnieuw moeten worden opgezet, inclusief valmateriaal voor de veiligheid, en daarna weer afgebroken. Dat kost enorm veel tijd. Als de gymzaal ingericht wordt als permanente trampolinehal passen daar vijf trampolines in en kan zowel het aantal springers als de trainingsuren verdubbeld worden. En bied je niet alleen ruimte aan recreanten maar ook aan topsporters."

VERBOUWING Na verschillende gesprekken hebben zowel ESA en Omnia het idee omarmd en is Gelein projectleider van het initiatief. Er kleeft echter een grote 'maar' aan het ambitieuze plan. De gymzaal is te laag. Om goed te kunnen springen is er een hoogte van 9 tot 10 meter nodig en de zaal telt slechts 6 meter. Dat betekent een enorme verbouwing waar de nodige kosten aan verbonden zijn. Die kunnen niet alleen gedekt worden uit de verdubbeling van het aantal leden. Het plan is om buiten de normale trainingsuren de hal ook beschikbaar te stellen voor andere doelgroepen. Mensen of kinderen met een beperking bijvoorbeeld, voor JOGG activiteiten (Jongeren op Gezond Gewicht) of om te revalideren. De doelstelling is om er een centrum te realiseren waar leden van Omnia recreatiesport, wedstrijdsport en topsport kunnen beoefenen en als andere uiterste, onder begeleiding, revalidatie gerelateerde zorg en welzijn te bieden. Dat gebeurt via een andere organisatie, waar mensen lid van kunnen worden door middel van een abonnement.

VOLGENDE STAP Een goed businessplan is in de maak om naar de gemeente te sturen, want die is de eigenaar van het gebouw. De raad van commissarissen van de ESA moet zich nog uitspreken of het financiële risico voor de ESA acceptabel is. Dan is het wachten op een akkoord vanuit de politiek. Binnenkort is er een afspraak met wethouder van zorg en welzijn om uit te leggen want een toekomstig centrum allemaal te bieden heeft.

Truus Oudendijk