• Jong en oud wil wandelen langs de Westeidnerboulevard

    Truus Oudendijk

Ambitieuze plannen voor verfraaien Waterfront

AALSMEER De gemeente heeft ambitieuze plannen met betrekking tot het verfraaien van de Westeinderboulvard, met name het gebied tussen het Surfeiland en de 1e JC Mensinglaan.

In de commissievergadering van 19 juni heeft de raad een voorstel goedgekeurd voor een participatieplan voor het project Waterfront. Het doel van het plan is om de hele Westeinder boulevard 'op te leuken' Zoals het aanleggen van een mooi wandel en fietspad langs het water, ruimere toegankelijkheid van de watertoren en het surfeiland aantrekkelijker maken.

INSPREKER De heer Keessen was namens de bewoners van de Stommeerweg inspreker in de vergadering. Bewoners steunen het plan en willen graag meedenken, maar hebben toch ook hun bedenkingen. Bij intensieve werkzaamheden aan de Westeinder boulevard wordt de Stommeerweg te zwaar belast, het dijklichaam is niet berekend op zwaar vrachtverkeer. Er kunnen ook problemen ontstaan als tegelijkertijd ook de Burgemeester Kasteleinweg wordt ingericht. De Stommeerweg moet wel openblijven en het liefst een 30 km zone worden. En een al te uitbundige vormgeving, bij het verfraaien van het Waterfront, vinden de bewoners ongepast. Wethouder Van Duijn legde uit dat dit voorstel pas de eerste stap is richting participatie en dat er voldoende ruimte komt om mee te denken. D66 bracht in dat de jeugd erbij betrokken moet worden. Zij zijn intensieve gebruikers van het surfeiland en mogen ook een woordje meespreken. Absoluut Aalsmeer vond het hoog tijd dat er iets gaat gebeuren. 'Het opknappen van het fiets- en voetpad is een hangend verhaal', zei Kuin. Tot nu toe is daar niets van terecht gekomen.'

SCHIPHOLFONDS Het project is ingediend bij het Schipholfonds en SLS heeft 3,4 miljoen euro gereserveerd om er een extra kwaliteitsimpuls aan te geven. 'Maar daar zit een houdbaarheidsdatum aan' reageerde Vleghaar (VVD) 'We moeten zorgen dat we dat niet mislopen door vertraging van het project.'

GroenLinks kwam met de vraag waarom er zoveel geld wordt geïnvesteerd in specifiek dit project. 'Het is in de gebiedsvisie opgenomen', zei Van Duijn. 'Er zijn vragen aan bewoners gesteld wat zij nou belangrijk vinden om te realiseren in het dorp. En dit was de uitkomst.'