• Eigen foto

Amstelveen doet onderzoek naar relatie met Aalsmeer

AALSMEER Er vindt momenteel onafhankelijk onderzoek plaats naar de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer. Dat zei de Amstelveense wethouder Frank Berkhout gisteren in reactie op bezorgde geluiden vanuit de gemeenteraad over die samenwerking.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een notitie die wethouder Berkhout voor later dit jaar heeft aangekondigd over wat er nodig is om de samenwerking tussen de beide gemeenten te verbeteren. In Amstelveen leven er vooral zorgen over de vraag of Aalsmeer haar aandeel in de kosten van de samenwerking wel blijft betalen. Met name de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT-systemen zijn een punt van discussie. Over de Aalsmeerse bijdrage voor 2019 is pas recent overeenstemming bereikt en over 2020 wordt nog onderhandeld. Diverse fracties willen dat nog vóór de begrotingsbehandeling eind dit jaar duidelijkheid is over de Aalsmeerse bijdrage in 2020.

OVERLEG "We zijn overigens in goed en constructief overleg met Aalsmeer," aldus Berkhout. "Het is niet zo dat er een heel negatieve basis is die moet worden opgelost. Er liggen wel complexe vraagstukken. Het onafhankelijk onderzoek is gericht op wat de belemmeringen zijn in onze relatie en hoe we die kunnen wegnemen. We brengen ook in kaart wat de gevolgen zijn als voortzetting van de samenwerking niet lukt." Berkhout kondigde aan dat de raadsleden van beide gemeenten binnenkort worden uitgenodigd om samen de kwestie te bespreken.

In de Aalsmeerse politiek klinken geluiden dat de resultaten van de samenwerking tegenvallen. De kosten nemen toe en de kwaliteit zou dalen. De raadsfractie van Absoluut Aalsmeer pleitte recent voor het stoppen met de samenwerking. Liever werkt die partij samen met een gemeente van gelijke omvang in plaats van een veel grotere, zoals Amstelveen.

GRIEKENLAND In de laatste raadsvergadering haalde de Amstelveense VVD-fractieleider Kees Noomen fel uit naar Aalsmeer. Hij noemde Aalsmeer de grootste bedreiging voor de Amstelveense gemeentefinanciën. "We lopen een groot financieel risico. Aalsmeer speelt een beetje het Griekenland tijdens de EU-crisis." AVA-fractieleider Michel Becker verwacht 'een kordaat optreden van het college' voor het geval Aalsmeer in gebreke blijft: "Het gaat hier niet alleen om ICT-kosten die deels voor rekening van medegebruiker Aalsmeer moeten komen, maar ook om andere kosten van gezamenlijke dienstverlening." De gemeente Aalsmeer heeft laten weten niet te willen reageren op de aantijgingen.