Arie Molendijk taxeert oude boeken in bibliotheek

Wie oude boeken, bijbels, handschriften, ansichtkaarten of prenten in huis heeft en nieuwsgierig is naar wat deze materialen waard zouden zijn, kan ze inpakken en meenemen naar de bibliotheek.

De taxatie wordt zoveel mogelijk gedaan aan de hand van recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van de boeken is afhankelijk van de druk en de staat waarin het boek verkeert.

Met enige regelmaat komen er op dit soort dagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms doemen zelfs geheel onbekende boeken op. Molendijk neemt voor iedereen, één voor één, de tijd om een duidelijke taxatie te geven van de meegebrachte materialen. Mochten er interessante werken tussen zitten dan kunken bezoekers deze direct verkopen.

RESTAURATIE voor een eventuele restauratie kan een afspraak gemaakt worden. Heel zeldzame boeken kunnen in aanmerking komen voor een taxatierapport voor de verzekering. Zo'n rapport kan deze dag worden opgemaakt.

Arie Molendijk heeft inmiddels bijna duizend taxatiedagen op zijn naam staan.

De toegangsprijs bedraagt vijf euro per persoon, ter plekke aan hem te voldoen ongeacht het aantal te taxeren boeken. Deelname en wachttijden zijn afhankelijk van de opkomst.