• Er is al genoeg overlast aan dagvluchten in Aalsmeer.

    eigen foto

Bewoners maken bezwaar tegen nachtvluchten

AALSMEER Het besluit van de minister om tijdens de verbouwing van de verkeerstoren vrijstelling te geven op het verbod op nachtvluchten over de Aalsmeerbaan heeft tot de nodige beroering geleid onder de Aalsmeerse bewoners.

GELE KAART Het gaat om 270 nachtvluchten vanaf 1 september tot mei volgend jaar. In de commissievergadering van 13 september kwamen twee insprekers hun bezorgdheid toelichten. Allereerst Jan Boomhouwer, die de LVNL een gele kaart uitreikte omdat ze niet genoeg hun best doen om die nachtvluchten te voorkomen. Als er door onvoorziene omstandigheden namelijk niet genoeg waarnemers beschikbaar zijn bij de Zwanenburgbaan mag er uitgeweken worden naar de Aalsmeerbaan. 'Iedere nachtvlucht is onacceptabel' zei Boomhouwer. 'Het kan niet zo zijn dat bewoners de nachtvluchten maar voor lief moeten nemen omdat de LVNL het niet nodig vindt om waarnemers in te zetten. Ik vraag het college ervoor te zorgen dat de LVNL standaard waarnemers inzet. Zorg dat er voldoende beschikbaar zijn en leg dat desnoods juridisch vast.' De vrijstelling is volgens hem overbodig. Waarom 270 vluchten aanvragen, terwijl het in de praktijk gaat om misschien maar drie of vier nachten? Die zijn in ieder geval gedekt, want het protocol schrijft voor dat wanneer de veiligheid in het geding komt, de Aalsmeerbaan altijd gebruikt mag worden. Maar zoals het er nu staat kunnen er in het ergste geval 270 nachtvluchten plaatsvinden. En daar moet niemand aan denken. 'Vertrouwen is goed, maar controle beter', besloot Boomhouwer

BRANDBRIEF mevrouw Bon stelde vragen aan het college over de uitspraken van wethouder Van Duijn in de uitzending van 'Een Vandaag'. 'Zijn die conform de wil van de gemeenteraad? Ziet de commissie het uitkopen van woningeigenaren als oplossing voor de door Schiphol veroorzaakte overlast? Betekent dat niet eerder een toestemming om maar verder te gaan met de uitbreidingen? Van Duijn legde uit dat zijn uitspraken uit hun verband zijn gehaald. Het motto 'genoeg is genoeg' geldt nog steeds. Genoeg is zelfs teveel. Dat blijkt wel uit de brandbrief die het college naar de minister heeft gestuurd.