• De Hornmeer, nu nog een groene oase.

    Truus Oudendijk

Bewoners worden nauw betrokken bij bouwplannen Hornmeer

AALSMEER Verschillende voorstellen zijn aangenomen of goedgekeurd in de raadsvergadering van 31 mei.

Truus Oudendijk

Op de agenda onderwerpen als installatie van fractieassistenten, het benoemen van de voorzitters van de commissievergadering en een plaatsvervangend voorzitter van de raad. Over de laatste is nog geen overeenstemming bereikt. Elf raadsleden stemde voor Dirk van Willegen en elf voor Ronald Fransen, waardoor de stemmen staakten. Burgemeester Nobel stelde voor dat beiden heren binnenkort een 'elevator pitch' houden en daarin duidelijk maken waarom zijn deze functie ambiëren. Daarna kunnen de raadsleden opnieuw een keuze maken.

BOUWLOCATIES Behandelstukken die avond betroffen het vaststellen van de bestemmingsplannen in de Hornmeer, Beiden uitgebreid besproken in de commissievergadering, maar vooral de bouwplannen op locatie Meervalstraat/Roerdomplaan roepen vragen op bij de omwonenden. In de commissievergadering is gesproken over 135 woningen, maar het CDA vindt het maximum van 160 woningen, waarin het huidige exploitatieplan voorziet, ook acceptabel. 'Er blijft genoeg groen in de Hornmeer over', zei Buskermolen.

PARTICIPATIE D66 diende een motie in om bewoners te betrekken bij de verdere uitwerking van de bestemmingsplannen. En wel op een wijze dat zij een rol krijgen als adviseur, ook bij de opzet van het programma van eisen en de selectie van de projectontwikkelaar. Die laatste zinsnede moest eraf. 'Participatie is prima, maar kent ook een plafond' is de mening van het CDA. Na de wijziging werd de motie met algemene bestemming aangenomen. Huidige en toekomstige bewoners worden uitgebreid betrokken bij de bouwplannen in de Hornmeer

WATERHUISHOUDING blijft een probleem in de Hornmeer. Zo spoedig mogelijk oplossen is het advies vanuit de raad. Als dat te doen is. Mocht dat niet zo zijn, dan moet dat in ieder geval gemeld worden