• Gemeente Aalsmeer

Bijeenkomst over herontwikkeling VVA-terrein

AALSMEER De gemeente houdt woensdag 13 december tussen 16.30 en 19.30 uur in Buurthuis Hornmeer, Dreef 1, een informatiebijeenkomst.

Onderwerp is de herontwikkeling van het voormalig VVA terrein (tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg en Dreef). Om ongeveer 17.00 uur verzorgt wethouder Gertjan van der Hoeven een korte inleiding. Daarna vertellen enkele klankbordgroep leden over hun inbreng bij het opstellen van het concept inrichtingsplan.

RECREATIEPARK Het VVA-terrein kan het groene recreatiepark voor heel Aalsmeer worden. Binnen de planvorming voor het terrein, dat in totaal zes voetbalvelden groot is, zijn verschillende participatiemomenten georganiseerd. Deze participatie van inwoners heeft geleid tot een groene en recreatieve invulling van het terrein. Het concept bevat de volgende onderdelen: een groot natuurgebied met doorlopende wandelpaden, een speelbos, een free run parcours, een skateplein, hondentrainingsveldjes en waterpartijen.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: 'De voorstellen voor het voormalige VVA terrein maken er echt het groene recreatiegebied voor héél Aalsmeer van. Wat ik mooi vind, is dat deze voorstellen de uitwerkingen bevatten van ideeën van heel veel betrokken bewoners. Voor een aantal ontwikkelingen op het VVA terrein heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. In januari 2018 beslist SLS over de subsidieverzoeken.'

JONGEREN Tijdens de bijeenkomst wordt het concept inrichtingsplan toegelicht en kunnen belangstellenden hierover hun mening geven. Kinderen en jongeren zijn welkom om hun mening te geven over bijvoorbeeld het speelbos, free run parcours, skateplein en de graffitimuur.

Belangstellenden kunnen ook per email reageren via info@aalsmeer.nl ter attentie van project Hornmeer. Dit kan tot vrijdag 22 december. Aansluitend wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Aalsmeer.