• RENÉ DE LEEUW

Boete voor Connexxion 4 ton

AALSMEER Vervoerbedrijf Connexxion heeft een boete gekregen van 4 ton van de Vervoerregio Amsterdam wegens wanprestatie na de invoering van de nieuwe dienstregeling in Amstelland- en Meerlanden, waar ook Aalsmeer onder valt.

René de Leeuw

De Vervoerregio is opdrachtgever voor het busvervoer in de regio Amstelland en Meerlanden. Connexxion had een zeer ambitieuze en veelbelovende dienstregeling opgesteld, maar kampt met grote, vooral technische problemen, wat leidt tot rituitval, vertraging en veel ergernis.

TEKORTKOMINGEN De Vervoerregio signaleert een reeks tekortkomingen in de eerste maand van de nieuwe dienstregeling. Toen viel minstens 3,8 procent van de ritten uit. Ruim 10 procent van de ritten vertrok meer dan 5 minuten te laat vanaf het beginpunt. De halte bij het VU medische centrum in Amsterdam werd enige tijd niet aangedaan omdat de nieuwe dubbeldekker bussen niet veilig onder de bovenleiding van de trams door konden rijden.

Dat betrof alleen maar het rijden zelf. Ook op talrijke ondersteunende zaken schoot Connexxion tekort. Zo ontbraken er kaartautomaten en informatiepunten. Er was onvoldoende begeleiding voor passagiers aanwezig op knooppunten. Aanvullende diensten, zoals deelauto's en bijbehorende apps, waren niet beschikbaar. Van de honderd nieuwe bussen had er niet één een werkende WiFi-verbinding. In een kwart van de gevallen werkte de reisinformatie in de bus niet of onvoldoende. Op 9292.nl was geen reisinformatie te vinden over het nieuwe AML-Flex, een taxi-achtig systeem voor dunbevolkte gebieden.

MILJOENEN Als opdrachtgever kan de Vervoerregio boetes opleggen die samen in de miljoenen lopen. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete wegen in de knel gekomen reizigersbelangen zwaar mee. Volgens de Vervoerregio profiteren reizigers door het ontbreken van allerlei ondersteunende zaken niet of nauwelijks van de voordelen van de nieuwe concessie. In de eerste maand zijn bovendien geen structurele verbeteringen waargenomen.

De Vervoerregio wil dat Connexxion snel komt met een verbeterplan. Dat verbeterplan moet er op 15 februari zijn en per 1 maart zijn doorgevoerd. Zo niet, dan dreigt een nieuwe boete.

Connexxion berust in de boete, aldus woordvoerder Lucas Stassen. "We zorgen ervoor dat het plan van aanpak op 15 februari klaar is en dat het plan op 1 maart is ingevoerd. We werken hard aan verbeteringen."

Er lijkt Connexxion meer greep te krijgen op de situatie. Informatiesystemen vallen minder uit en reizigers kunnen minder vaak gratis mee omdat de ov-chipkaartscanners het vaker doen. Maar er gaat nog steeds van alles mis.