• Shawn Thew

Bouw Lidl start binnenkort

AALSMEER De kale vlakte aan de Stommeerweg, inmiddels gebruikt als parkeerterrein, is voor omwonenden een doorn in te oog. Ze hebben bezwaar aangetekend tegen het 'gat' in het dorp.

GroenLinks vroeg in de raadsvergadering van 31 mei of de gemeente door middel van een persbericht omwonenden kan informeren over de gang van zaken. Wat is status van deze bouwlocatie?

Volgens wethouder Van Duijn zijn alle benodigde vergunningen verstrekt en zijn ook de procedures tegen de bouw van de Lidl afgerond. 'Dat betekent dat de Lidl verplicht is om binnen zes maanden te gaan bouwen. Het terrein wordt binnenkort afgesloten en is niet meer toegankelijk als alternatief parkeerterrein.' Bewoners worden per brief geïnformeerd over de stand van zaken. De Lidl is van plan om vanaf week 29 met de bouw te beginnen.