• Veel bomen gaan hier verdwijnen

    Truus Oudendijk

Bouwplannen VVA terrein

Aalsmeer Dinsdag 15 mei was de eerste commissievergadering Ruimte en Economie met de nieuwe raadsleden en fractieassistenten. Voorzitter was Wilma Scheltema. Nu nog raadslid, straks wethouder in het nieuwe college.

Het was voor iedereen nog even wennen wat betreft volgorde van vragen stellen en of je dat nou richting de wethouder doet of aan de collega raadsleden. Wilma Scheltema legde het uit en gaf ieder ruim tijd en gelegenheid. Op de agenda onderwerpen over de toekomstige bouwplannen in Aalsmeer. Wat betreft het project de Tuinen van Aalsmeer was er weinig discussie, daar kunnen alle raadsleden zich wel in vinden. Project Hornmeer, de woningbouw op het voormalig VVA terrein was een ander verhaal. Dick Kuin (AA) heeft er zijn twijfels over en bracht onder de aandacht dat het verstandig zou zijn om nog eens naar het stedenbouwkundige plan te kijken. 'We hebben gesproken over een evenwichtige bouw in een parkachtige setting, maar zoals het plan er nu ligt, blijft daar weinig van over.' Volgens Kuin zijn er straks nog maar twaalf bomen die de kruising Zwarteweg/Dreef markeren. En bieden de gestapelde woningen uitzicht op een blinde muur. 'We moeten altijd in de gaten houden dat we kwalitatief bouwen en niet iets neerzetten wat achteraf zeer doet aan het oog. Een wijk moet niet alleen leefbaar maar ook mooi zijn.' Het merendeel van de raadsleden konden zich vinden in zijn voorstel. 'Stedenbouwkundig hebben we er geen verstand van', was de reactie van de meesten, 'maar groen behouden is altijd een goed idee en er nog eens extra naar kijken kan geen kwaad.' Volgens wethouder van de Hoeven valt het allemaal wel mee en komen liefhebbers van groen in de Hornmeer voldoende aan hun trekken.

 

ROERDUMPLAAN Het bouwproject aan de Roerdomplaan, waar nu nog het scholencomplex staat, was ook onderwerp op de agenda Mevrouw van Beek bracht als inspreker de mening van de buurtbewoners naar voren. De 160 woningen waar in het plan sprake van is vinden de bewoners veel te massaal en eigenlijk onhaalbaar. Het betekent een onacceptabel aantal parkeerplaatsen en er blijft veel te weinig groen over. bijkomend probleem is dat met minder grondoppervlak de wateroverlast alleen maar toe zal nemen. 64 woningen is een realistisch plan, dan blijft er voldoende ruimte over voor een park. Wethouder van der Hoeven beaamde dat de wateroverlast een bekend probleem is, maar slecht op te lossen. De bouwplannen in dat deel van de Hornmeer zijn nog in een ontwikkelfase en er moet nog een tender uitgeschreven worden wat betreft de keuze voor een projectontwikkelaar.

Raadsleden kwamen met het voorstel om bij dat traject de burgers te betrekken. Van der Hoeven gaf toe dat die mogelijkheid te overwegen is, maar wilde verder niets toezeggen. Dat is naar zijn mening een taak voor het nieuwe college.