• Gemeente Aalsmeer

Burgemeester slaat eerste paal Lidl

AALSMEER Burgemeester Jeroen Nobel heeft dinsdag 21 augustus, samen met Wouter Endert, Manager Bouw & Vastgoed Lidl, Jan Bart Timmer, Regiodirecteur Lidl en vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging, de eerste paal voor de nieuwe vestiging van de Lidl Aalsmeer in de grond. De supermarkt komt op de Stationsweg, op de plek waar voorheen de RABO-bank stond.

In een korte toespraak zei de burgemeester te positief zijn over de constructieve samenwerking met Lidl: "Het project heeft een lange aanloop gehad, maar er ligt nu een plan dat meer draagvlak heeft. Lidl is in goed overleg met de gemeente bereid geweest haar plannen aan te passen om verkeers- en geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Ook heeft Lidl het aantal parkeerplaatsen flink uitgebreid en toegezegd een nieuwe groenstrook aan te leggen bij de Brandewijnsloot. Daarmee komt zij tegemoet aan een aantal wensen van inwoners en de gemeente."

De gemeente verwacht dat de vestiging van de Lidl op die locatie de aantrekkingskracht van het centrum zal versterken.