• Veel belangstelling bij inloopavond.

    Truus Oudendijk

Busbaan geeft Aalsmeer ander aanzien

AALSMEER De informatieavond dinsdag 11 december, over de aanleg van de busbaan Aalsmeer – Schiphol Zuid en de reconstructie van de burgemeester Kasteleinweg trok veel belangstellenden.

Truus Oudendijk

De inloopbijeenkomst was georganiseerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn en werd gehouden in de kelder van het gemeentehuis. Geen inleidend praatje van de wethouder dit keer en ook geen uitgebreide videopresentatie met uitleg van deskundigen. Deze avond was er gekozen voor het concept: kom kijken en stel je vragen maar.

PLANNING De aanbesteding is gestart en dat houdt in dat aannemers kunnen bieden. Begin april is het gunningsproces en eind april wordt een definitieve keuze gemaakt. Dat kan alleen nog vertraagd worden door eventuele bezwaarprocedures. Als alles naar wens verloopt begint de aannemer begin mei met de opbouw van het project en het uitwerken van de ontwerpen. Bij de keuze van een aannemer zijn een aantal criteria van belang. Aannemers die bereikbaarheid garanderen, zorgen voor goede communicatie en de overlast zoveel mogelijk weten te beperken, genieten de voorkeur. Door alle rotondes, stoplichten, fietsstraat en snelheidsbeperkingen wordt het onaantrekkelijk om dit traject per auto te doen. De bedoeling is dat gemotoriseerd verkeer de N201 gaat gebruiken.

VERKEERSVEILIGHEID. Er werden deze avond veelvuldig vragen gesteld, veel mensen zijn -soms terecht- bezorgd over de verkeersveiligheid en vragen zich af wat dit project voor hun directe omgeving betekent. De plannen zijn ambitieus en geven Aalsmeer een volledig ander aanzicht. De busbaan krijgt over het hele traject vrije doorgang over de rotondes, behalve bij de Zwarteweg, daar rijdt hij op de rotonde met het verkeer mee. Fietsers hebben daar voorrang om een veilige situatie voor hen te garanderen.

ROTONDES In totaal komen er zes rotondes: over het hele traject: vlak voor de Aalsmeerderbrug, bij de Dorpsstraat, de Van Cleeffkade, de Burg.Hoffscholteweg, de Ophelialaan en de Zwarteweg. Vanaf de Mensinglaan tot aan de Zwarteweg wordt een fietsstraat aangelegd. Auto's mogen er rijden, maar zijn er te gast en er geldt ook een maximum snelheid van 30 km. Ter hoogte van de veiling komt een fietstunnel onder de N231 door, voor een veilige fietsroute richting Uithoorn. Voor een betere verkeersafwikkeling richting Kudelstaart komt er een extra rijstrook vanaf de N196 tot aan de Bachlaan.

DE VERKEERSINTENSITEIT over het hele traject zal aanzienlijk afnemen en daarom verdwijnen de geluidsschermen langs de N196. Daarvoor in de plaats komen er op bepaalde plaatsen lagere schermen met begroeiing. Volgend jaar wordt de nieuwe school aan de Dreef in gebruik genomen en om de veiligheid van kinderen te waarborgen heeft de aanleg van de rotonde aan de Zwarteweg prioriteit.

NA DE ZOMER VAN 2019 beginnen de werkzaamheden. De provincie heeft kaders gesteld wat betreft de bereikbaarheid, zodat doorgaande wegen niet allemaal tegelijk afgesloten zijn. Het streven is dat eind 2020 het hele traject gereed is.