• Situatieschets van het Raadhuisplein als rotonde

    bron bureau IMOSS

Centrum Aalsmeer moet aantrekkelijker en herkenbaarder worden

AALSMEER Aantrekkelijker bereikbaarder en herkenbaarder. Dat is in grote lijnen de doelstelling die de gemeente voor Aalsmeer centrum voor ogen heeft. Vorige week heeft B&W de centrumvisie vastgesteld, afgelopen donderdag presenteerden wethouders van Duijn en van Rijn die visie aan de pers. De plannen zijn veelomvattend en ambitieus, Aalsmeer moet vooral gezelliger worden en meer bezoekers aantrekken.

TOEKOMSTBESTENDIG "De visie is opgebouwd uit drie bouwstenen", legde van Duijn uit. "Economie, beeldkwaliteit en verkeer", het centrum moet een uitstraling krijgen die past bij de gemeente die wij zijn, met voldoende groen en water." In het ontwerp zijn de wensen van plannenmakers, ondernemers, bewoners en eigenaren samengebracht en uitgewerkt om het centrum klaar te stomen voor de toekomst. De Zijdstraat als aantrekkelijke promenade, met zowel winkels om de dagelijkse boodschappen te doen, als speciaalzaken. Meer daghoreca, met name het Molenplein is geschikt voor gezellige terrasjes.

ROTONDE Om het centrum goed te laten functioneren is bereikbaarheid van cruciaal belang. "Het ging er om duidelijk te zijn in wat we wel en wat we niet wilden", zei van Rijn. "het idee van weleer om een rotonde aan te leggen hebben we laten varen en datzelfde geldt voor een ondergrondse parkeergarage. Te ingrijpend en te kostbaar." Om het Raadhuisplein meer te betrekken bij de Zijdstraat is gekozen voor eenrichtingsverkeer met een 30 km zone. Het Raadhuisplein zelf wordt als het ware een rotonde. Vanaf de Stationsweg ga je rechtsaf het plein op en vanaf de van Cleeffkade weer linksaf richting de Uiterweg. Er komt een vrij liggend fietspad langs. Het eerste deel van de van Cleeffkade tot aan de Markstraat blijft tweerichting verkeer. Om het winkelgebied in de Zijdstraat veiliger en aantrekkelijker te maken wordt de Punterstraat afgesloten voor verkeer.

ZIJDSTRAAT Het betekent een enorme investering waar grofweg zo'n 6,5 miljoen mee gemoeid is. Van Rijn: "Maar we gaan ervoor, we willen echt investeren in een aantrekkelijker en bereikbaarder Aalsmeer, we zetten hier onze schouders onder." Geen halve maatregelen dus, maar als er niets wordt gedaan, verpaupert het dorp. Het college heeft in de bestaande infrastructuur naar zo goed mogelijke aanpassingen gezocht. Het project start eind 2020, maar omdat het al op de nominatie staat wordt als eerste en op korte termijn de riolering en de bestrating in de Zijdstraat aangepakt. Daarbij is het plan om de zijkanten van de straat iets te verhogen

INSPRAAK De inspraakprocedure verloopt iets anders dan gebruikelijk. De centrumvisie is vastgesteld, maar gaat eerst naar de commissievergadering om daar besproken te worden. Zodat raadsleden hun mening en ideeën kunnen lanceren. Dat zal leiden tot andere inzichten en aanpassingen en daar is nog alle ruimte voor. Daarna gaan de plannen de diverse inspraakprocedures in. In oktober gaat het voorstel naar de raad voor besluitvorming

Truus Oudendijk