• Gemeente Aalsmeer

College op bezoek bij watersportverenigingen

AALSMEER Het gezamenlijk overleg watersportverenigingen bestaat uit een aantal Aalsmeerse verenigingen. Samen behoren zij tot één van de vijf grootste watersportverenigingen van Nederland. Goede reden voor het college om een bezoek te brengen deze Aalsmeerse Watersportverenigingen.

De watersportverenigingen zijn verenigd omdat ze samen sterker staan en watersporters meer kunnen bieden. Zowel voor faciliteiten, opleidingen voor de jeugd, passantenplaatsen als voor Zeilwedstrijden op de plas delen zij kennis en materialen. In totaal hebben ze op dit moment ruim 2500 leden en ruim 1000 ligplaatsen. Om deze leden te behouden en het ledenbestand nog verder uit te breiden in de toekomst, is een nieuwe insteek nodig. De tendens is dat mensen wel willen varen, maar vaak geen boot meer willen bezitten. Daarom denken de verenigingen nu gezamenlijk na over verhuur van boten aan leden van de verenigingen en nieuwe takken binnen de watersport om zo met de tijd mee te gaan.

Ook de gemeente zet zich in om meer bezoekers en watersporters naar Aalsmeer te krijgen. De prachtige Westeinderplassen bieden hiervoor volop kansen. Het college heeft de afgelopen periode deze sector versterkt door Aalsmeer als watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te zetten. Hiervoor is nieuw beleid gemaakt en is in nauwe samenwerking met Ondernemend Aalsmeer een ambitieus promotieplan tot stand gekomen. Dit promoplan gaat uit van één merk: Visit Aalsmeer! De nieuwe website www.visitaalsmeer.nl wordt binnenkort ook verrijkt met informatie over de jachthavens en de zeilwedstrijden.

Wethouder Recreatie en Toerisme Jop Kluis: 'Om dit allemaal in goede banen te leiden moeten we regelmatig met elkaar alle ontwikkelingen op en rondom ons mooie Aalsmeerse plassengebied bespreken en waar mogelijk verbeteren. Daarom hebben we tijdens het bezoek ook de afspraak gemaakt dat er een overleg komt met de gezamenlijke watersportverenigingen.'

Het college van gemeente Aalsmeer bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties om deze beter te leren kennen. Hierbij gaan zij in gesprek met de bedrijven of instellingen en bespreken wat er speelt en wat de rol van de gemeente hierbij kan zijn.

De gezamenlijke watersportverenigingen Aalsmeer bestaan uit: de Westeinder zeilwedstrijden, Windsurfclub Aalsmeer, WV Westend, WV Nieuwe Meer, WV Aalsmeer, WV Schiphol en WV De Residentie. Wilt u meer weten over de zeilwedstrijden op de plas of wilt u lid worden van een watersportvereniging? Kijk op https://westeinderzeilwedstrijden.nl voor informatie over de watersportverenigingen en het totale wedstrijdprogramma.