• Commissaris van de Koning Remkes in zijn betoog.

    Truus Oudendijk

Compliment over procedure

AALSMEER In een extra raadsvergadering op maandag 15 oktober is de profielschets van de nieuwe burgemeester besproken.

Truus Oudendijk

Commissaris van de Koning Johan Remkes, die daarbij aanwezig was, deelde complimenten uit over de gevolgde procedure. Niet alleen de raad heeft een mening in kunnen brengen, ook inwoners en het bedrijfsleven kregen de kans om via een enquête hun wensen aangaande een nieuwe burgemeester kenbaar te maken. 'En dat is niet overal gebruikelijk', zei Remkes. Inwoners van de gemeente vinden het belangrijk dat de burgemeester zich richt op alle inwoners, goed integer bestuur, openbare orde en veiligheid en op alle wijken en kernen van de gemeente.

VRAGEN Maar voordat hij een toelichting op de profielschets gaf kwam voorzitter van de vertrouwenscommissie René Martijn met een aantal vragen naar aanleiding van de uitlatingen van waarnemend burgemeester van Amstelveen Bas Eenhoorn. Die hebben voor de nodige commotie en onrust gezorgd in Aalsmeer. Kort samengevat bepleit Eenhoorn de samenvoeging van Aalsmeer en Amstelveen. De vertrouwenscommissie noemt het schadelijk voor de sollicitatieprocedure die hierdoor in gevaar kan komen. Kandidaten zouden kunnen afhaken bij dit vooruitzicht. De doelstelling van raad en college is juist gericht op behoud van de eigen identiteit van Aalsmeer.

GROTE SCHADE is volgens Remkes een overtrokken begrip. Het effect van Eenhoorns opmerkingen zijn vergelijkbaar met het 'licht aan doen in het kippenhok' zei hij in zijn betoog. 'Eenhoorn heeft gesproken op persoonlijke titel en ieder heeft het recht om dat te doen. Overigens kan het geen kwaad om als college en gemeenteraad eens te kijken waar staan we over tien jaar, zonder daar meteen conclusies aan vast te knopen.' De door de vertrouwenscommissie vermeende schade, veroorzaakt door de uitlatingen van Eenhoorn, kan volgens Remkes alleen maar beperkt worden door er niks meer over te zeggen.

BESTUURLIJKE ERVARING is een pre als kandidaat burgemeester, het liefst zowel op politiek gebied als in het bedrijfsleven. De VVD benadrukte dat verstand van financiën ook op prijs wordt gesteld. En wat betreft GroenLinks mag het een burgemeester worden die jaren blijft. De vacature wordt uitgezet en als alles volgens wens verloopt kunnen we in april 2019 de installatie van een nieuwe burgemeester verwachten.