• Pixabay

Botulisme in sierwater in Hornmeer

AALSMEER In het sierwater Hornmeer is botulisme geconstateerd. Daarvoor waarschuwt de gemeente Aalsmeer. Botulisme is voedselvergiftiging die wordt veroorzaakt door de botulismebacterie, vooral na een langdurige periode van warm weer. Door dieren die dood zijn en die in warm water liggen groeit de bacterie snel. Dieren krijgen botulisme door het eten van vliegenlarven of weefseldeeltjes die afkomstig zijn van dode, besmette dieren. Het botulisme verspreidt zich doordat dieren kadaverresten binnenkrijgen met hoge concentraties gif. Botulisme verdwijnt vanzelf weer als de temperatuur van het water daalt.

De gemeente Aalsmeer adviseert om niet te gaan zwemmen in ondiep en stilstaand water en uit de buurt te blijven van dode dieren die in het water liggen. Het is ook beter om watervogels in vijvers en ander ondiep water niet te voeren. Door de samenscholing van bijvoorbeeld eenden wordt het slib op de bodem omgewoeld. In die bodem bevindt zich juist de giftige botulismebacterie, waardoor botulisme zich kan verspreiden. Daarnaast is het niet verstandig om honden in het water te laten zwemmen. Zij kunnen vatbaar zijn voor de bacterie. Ook vissen wordt afgeraden.

Bij mensen is botulisme zeer zeldzaam. Iemand die is geïnfecteerd, is vaak misselijk, vermoeid en duizelig. Hij/zij geeft over, heeft een droge mond en klachten in de buik. Daarna kan hij/zij dubbel of wazig gaan zien, kan slecht tegen licht, heeft moeite met spreken en heeft slappe arm- en beenspieren. Wie deze symptomen waarneemt, moet de huisarts waarschuwen. 

Zieke dieren zijn te herkennen aan verlammingsverschijnselen. Wie een kadaver aantreffen, moet dat niet aanraken maar de gemeente bellen via 0297-387575.