• Leden AVA poseren graag voor een groepsfoto

    Truus Oudendijk

Extra kosten atletiekbaan

AALSMEER Het zag er naar uit de complete Atletiek Vereniging Aalsmeer op was komen draven in het gemeentehuis. Of alle leden aanwezig waren, val te betwijfelen, maar het waren er in ieder geval veel en ze poseerden graag even voor een foto. Reden van die grote opkomst was de renovatie van de atletiekbaan. Dat stond als eerste discussiepunt op de agenda van de commissievergadering van 16 oktober, met als hamvraag: is die renovatie haalbaar en betaalbaar?

Truus Oudendijk

IN JUNI 2016 nam de gemeenteraad al het besluit om de atletiekbaan te renoveren in combinatie met de bouw van een nieuw clubgebouw met kleedkamers en doucheruimte. Daar werd een bedrag van 920.000 euro voor beschikbaar gesteld. Een nieuwe kantine zou de club zelf bekostigen. Het oorspronkelijke plan om alleen de toplaag te vernieuwen was al snel letterlijk van de baan omdat de onderlaag slechter was dan werd aangenomen. De asfaltlaag met onderlaag moet volledig verwijderd worden en opnieuw, met drainage, aangelegd. Er wordt voorgesteld een meer duurzame toplaag aan te leggen, die minder onderhoud vergt en comfortabeler is voor de sporter. AVA heeft ook verzocht om de buitenverlichting te vervangen. Al met al zal het hele plan een extra investering van 512.000 euro vragen.

TOELICHTING René Spitteler, voorzitter van AVA, kwam als inspreker de situatie toelichten. Negen maanden na het besluit van de raad is er pas een projectmanager aangesteld, die vervolgens de maanden erna niets tot stand heeft gebracht. Extra tegenvaller is ook de aantrekkende economie waardoor alles veel duurder is geworden dan geraamd. Spitteler benadrukte het belang van de atletiekbaan, die niet alleen door de eigen vereniging wordt gebruikt maar ook door leerlingen van diverse basisscholen, kinderopvang Solidoe en tijdens de avondvierdaagse.

AVA is van plan om de resterende kosten -100.00 euro komt uit eigen middelen- van het nieuwe clubhuis bij elkaar te krijgen via, donaties sponsoracties en een subsidie van het ministerie van WVS. 'Hoe realistisch is dat? was de vraag vanuit de raad. En wat als de subsidie van het ministerie niet doorgaat? Spitteler zei daar niet van uit te gaan. Een definitief standpunt zat er deze avond niet in voor de raad. In een volgende commissievergadering staat AVA weer op de agenda.