'Ga vooral wel stemmen'

AALSMEER Burgemeester Jeroen Nobel hield maandag 8 januari traditiegetrouw in de burgerzaal de nieuwjaarstoespraak.

Mandy van der Zwaard

Nobel refereerde aan de wereld om ons heen; die baart veel mensen zorgen, de aanslagen, het geweld. Het komt steeds dichterbij.

Nobel: 'Soms lijkt het wel of het cynisme in onze samenleving sterker wordt. Ik zeg bewust lijkt wel, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn wij Nederlanders gelukkige mensen. Daarbij stemt de economische groei tot optimisme en hebben we weer vertrouwen in de toekomst. En dat geldt ook voor Aalsmeer.'

INSPIRERENDE ONTMOETINGEN De burgervader keek terug op de bijeenkomsten waarbij hij samen met de inwoners en ondernemers heeft gesproken over de toekomst en hoe die er uit zou moeten zien. In die bijeenkomsten werd duidelijk dat Aalsmeerders optimistisch zijn, een ondernemersmentaliteit hebben en aanpakkers zijn. Niet afwachten maar gewoon doen. Inspirerende ontmoetingen noemde hij het.

BELANGRIJKE ZAKEN Uit deze gesprekken werd duidelijk dat Aalsmeer een aantal dingen wil behouden: bereikbaarheid en groen. Ouderen die hier kunnen blijven wonen. Maar ook ziet een groot deel van Aalsmeer het belang in van onze economisch krachtige positie in de regio en wil dat graag zou houden. Nobel zei: 'Verduurzaming vinden inwoners steeds belangrijker. Dat vinden wij als gemeente trouwens ook. Duurzamer wonen, duurzamer vervoer. Minder afval produceren, nadenken over wat je eet. Er zijn al allerlei ideeën en initiatieven op dit gebied, maar we weten vaak niet van elkaar wie waar mee bezig is en hoe we elkaar kunnen versterken. Dat geldt ook over de energietransitie. We beseffen allemaal dat die er moet komen. Dat hebben we met elkaar afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. De vraag is alleen hoe.'

SAMEN Volgens de burgermeester doen we al veel samen. Hij roemde de vele vrijwilligers en noemde ze de 'smeerolie' in onze samenleving. Ook tipte hij de website 'Visit Aalsmeer'. Nobel schertste: 'Je wilt zelf zo een dagje naar Aalsmeer.' Duidelijk naar voren kwam in alle bijeenkomsten dat men de Aalsmeerse identiteit graag willen behouden. Dat ze de zorgzame, betrokken samenleving willen blijven die Aalsmeer van oudsher al is. Meer openheid bepleitte hij voor de tijdelijke bewoners. 'Blijf zoveel mogelijk in gesprek met elkaar.'

POLITIEK Nobel riep vooral op om te gaan stemmen. In januari komt er een enquête waarin men kan aangeven welke onderwerpen van belang zijn. Op 29 januari is de slotbijeenkomst van de toekomstverkenning. Over de perikelen in de politiek zei hij: 'We hebben de afgelopen twee jaar als gemeentebestuur stappen in de goede richting gezet, zowel in omgangsvormen als in het inhoudelijke debat. We blijven werken aan goed bestuur.' Positief vond hij de nominatie van van Duijn als beste jonge bestuurder van het jaar.

Iedere aanwezige kreeg een glas champagne en met elkaar werd geproost op een voorspoedig 2018.