• Bram Landzaat.

    Eigen foto

Gedicht Bram Landzaat: Het spel blijft

AALSMEER In de oneven weken schrijft de bekende dichter Bram Landzaat voor het Witte Weekblad een gedicht. Deze week: Het spel blijft altijd

Technisch vaardig, tactisch slim

Met de voet, met het hoofd, juichend plezier

achteloos feilloos ademloos tomeloos moeiteloos

het spel is geweldig, bijna kunst

Doorgebroken speler neergehaald

Meedogenloos zinloos genadeloos stijlloos nodeloos genadeloos

Supporters schelden, modern beschaafd, beschonken kelen,

Gewetenloos nutteloos klakkeloos waardeloos laveloos smakeloos

Spelers passen, maken schalbes, bestuurders leiden en zwalken

Commercie steunt en steelt, media hitst en meent

Respectloos stuurloos schaamteloos doelloos roemloos

Liefhebbers genieten pretentieloos, vrijwilligers steunen grenzeloos

Voetballers spelen geweldloos, zintuigen strelen sprakeloos

Clubs floreren eindeloos, supporters zijn weergaloos positief

Want het spel blijft fantastisch ALTIJD