• ANP Foto

Gemeente Aalsmeer gooit inburgering op de schop

AALSMEER De gemeente Aalsmeer en Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland gaan de inburgering van statushouders op de schop gooien. De organisaties bekijken hierbij verschillende alternatieven, het college heeft een voorkeur voor aansluiting bij Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland.

'In 2021 komt er een nieuwe inburgeringswet en krijgen gemeenten de regie op inburgering', zo schrijft de gemeente in een bericht. 'De gemeente Aalsmeer bereidt zich voor op deze nieuwe taak. In overleg met Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) onderzoekt de gemeente mogelijkheden om regionaal samen te werken.' 

ANDERE WERKWIJZE Volgens de gemeente ondersteunt Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) sinds 2005 statushouders in Aalsmeer. 'De komst van de nieuwe inburgeringswet in 2021 en het teruglopend aantal vluchtelingen vraagt daarom een andere werkwijze.'

Hier zijn volgens het college verschillende alternatieven voor. Eén daarvan is aansluiten bij Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland. Vanwege hun juridische expertise heeft dit de voorkeur van het college. Ook andere mogelijkheden worden onderzocht.

HARMONIE 'De gemeente is zeer tevreden over de inzet en deskundigheid van de vrijwilligers en medewerkers van SVA. Het uitgangspunt van de gemeente en SVA is dan ook dat statushouders, medewerkers en vrijwilligers in harmonie overgaan naar de nieuwe situatie.'

De lokale VVD-fractie stelde in januari nog vragen over de financiële problemen die er zouden zijn bij SVA en de Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering (SVI). De SVA is volgens de VVD in financiële problemen gekomen door een lening in 2016 van 175.000 euro aan de SVI. Deze had gemeld moeten worden aan het college, maar dat is niet gebeurd. Daarnaast had de lokale liberale fractie vragen over de dubbelrol van enkele bestuursleden, die zowel bij de SVA als de SVI in het bestuur zaten.

JAARCIJFERS Het college liet de VVD weten dat het pas van de lening hoorde, toen in 2017 de jaarcijfers werden opgemaakt. Er is dus vanuit de gemeente nooit toestemming gegeven voor de lening. Inmiddels zijn de touwtjes aangetrokken en heeft het bestuur wat aanpassingen in de samenstelling ondergaan.