Gemeente belangrijk onderdeel regionaal programma

AALSMEER Gemeente Aalsmeer is één van de partners in het regionale programma Circulaire Westas.

Onder de naam 'Westas Amsterdam' werken bedrijven en overheden samen aan een sterke logistieke en circulaire Westas waarin ruimte is voor leefbaarheid én groei.

Daarmee heeft de Westas een uitgangspositie om de overgang te maken naar de 'nieuwe' circulaire economie. Luchthaven Schiphol, Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Digital Gateway Amsterdam gaan samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en de ministeries van Economie en van I&M werken aan een versnelling naar een nieuwe, circulaire economie aan de westkant van Amsterdam. De Westas beslaat grofweg het gebied van Greenport Aalsmeer (nr.1 in bloemen wereldwijd) via Schiphol (nr.3 in luchtvracht in Europa) naar de haven van Amsterdam (nr.4 als haven in Europa). Drie logistieke hubs, waar nog een vierde minder zichtbare, maar wel aanwezige hub is toegevoegd: de 'Digital Gateway', het knooppunt van ondergrondse dataverbindingen en datacentra, nr.2 in Europa.

Wethouder Ad Verburg: 'Als we ook in de toekomst een economische topregio willen blijven en nú een voorsprong willen nemen, is een transitie naar de nieuwe circulaire economie noodzakelijk. De Westas-samenwerking kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.'

LOGISTIEKE HUBS De vier logistieke hubs, Schiphol, Port of Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Digital Gateway Amsterdam, liggen dicht bij elkaar. De ruimtelijk-economische verkenning naar de kansen voor een circulaire economie laat ook zien dat op lange termijn een ruimtelijke afhankelijkheid is tussen hubs en stad. Samen met de overheden gaan de hubs nu hun economische en maatschappelijke kracht benutten om nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven en kennisinstellingen sneller te realiseren. Het programma onderzoekt welke fysieke ruimte voor een circulaire economie nodig is. Doel is om met een strategie richting een circulaire economie, waar behoud van leefbaarheid voorop staat, juist ruimte te houden voor economische groei.

De volgende projecten zijn voor Aalsmeer direct van belang:

- Verwaarding biomassa: bestaande biomassastromen of nieuwe biomassateelten kunnen bijdragen aan duurzame energieopwekking of hoogwaardige nieuwe producten (bijv. bioplastics);

- Versnelling aanleg warmte/CO2-net: Greenport Aalsmeer is samen met de Economic Board trekker van dit project. De sierteeltsector van Aalsmeer kan bij invoering een goot concurrentievoordeel boeken;

- Circulaire werklocaties: Green Park Aalsmeer biedt door zijn goede ligging tussen Schiphol en Greenport een prima vestigingsplaats voor circulaire bedrijven die op hun beurt circulaire bedrijven aantrekken.

- Ruimte voor datacenters: dit zal kansen bieden als er een haalbare koppeling tot stand kan komen met warmteafnemers in de sierteeltsector.