• Frank Muller / ZorginBeeld

Gemeente vraagt aandacht van ministerie voor problemen in de Zorg

AALSMEER De gemeente heeft veelvuldig contact gehad met zorgpartijen in Aalsmeer.

De gemeente heeft de ontwikkelingen in de zorg op de voet gevolgd en waar mogelijk een bijdrage geleverd aan het oplossen van problemen. De diverse zorgpartijen in Aalsmeer doen hun uiterste best en inwoners krijgen meestal nog wel de benodigde zorg. Maar het regelen daarvan kost te veel tijd en soms lopen er ook zaken mis. De gemeente is bang dat de komende jaren alleen maar toeneemt als er niets verandert.
Gemeente Aalsmeer heeft al meerdere brieven verzonden naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de vaste Kamercommissie. Het college vindt het belangrijk om de lokale problematiek aan te blijven kaarten in Den Haag en zal dat in het belang van haar inwoners ook blijven doen. Een deel van deze problematiek kan alleen landelijk worden opgelost.

De laatste brief is ook ondertekend door de gemeenten Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Al deze gemeenten krijgen regelmatig geluiden over onwerkbare situaties als er zorg geregeld moet worden voor hun inwoners. Deze zijn direct het gevolg van de eerder gemaakte rijkskeuzes in de langdurige zorg. De gemeenten zijn van mening dat deze praktijkinformatie voor de minister en de Vaste Kamercommissie voor VWS van belang zijn.

BEZOEK VAN MINISTERIE VAN VWS Een delegatie van vijf personen van het ministerie van VWS is naar aanleiding van die laatste brief in maart naar Gemeente Aalsmeer gekomen om met partijen te praten over wat precies de problemen zijn en om een nadere uitleg bij de brief te krijgen.

PROBLEMEN IN DE ZORG Frans Knuit van Zorgcentrum Aelsmeer, Huisarts Frans Göbel uit Aalsmeer en Paul Rasch, directeur beleid van de Huisartsen Coöperatie Amstelland waren ook bij het gesprek aanwezig. Zij gaven samen met de gemeente de urgentie en forse complexiteit aan. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Gebleken is dat het aantal crisissen daardoor toeneemt. De thuiszorg is versnipperd. Per verzekeraar is er een ander contract. Dat resulteert in de volgende problemen.

Productieplafonds kunnen een probleem zijn, omdat dan geen zorg geleverd kan worden. Er is geen overzicht in totale beschikbaarheid. Dit is niet uit te leggen aan de cliënt. Soms is er alleen zorg beschikbaar die van ver weg moet komen. Dat kan ten koste gaan van de inzet bij spoedsituaties en in die zaken is er meestal ook nauwelijks overleg tussen wijkzorg en huisarts. Huisartsen signaleren ook dat er minder gespecialiseerde wijkverpleging is, waardoor ingewikkelder medische handelingen lastiger te organiseren zijn. Zorgaanbieders constateren dat de voorwaarden voor een contract per zorgverzekeraar verschillen, waardoor zij niet altijd in staat zijn om alle bewoners te helpen.

Verder is er vooral ook een hardnekkig personeelsprobleem. Het ministerie van VWS zegt een deel van de problematiek te kennen, maar ook nieuwe inzichten te hebben opgedaan. Een deel van de problematiek was nieuw voor het ministerie. Bijvoorbeeld dat er zo'n sterke link is tussen problemen in de zorg en de opleiding in de zorg. Daardoor willen de studenten die verpleegkunde studeren niet meer in de wijk werken, maar gaan liever in een ziekenhuis. VWS gaat nu met de grootste zorgverzekeraars in deze regio in gesprek om ook van hen te horen hoe zij tegen de gesignaleerde problemen aankijken.

Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg: "Het is goed dat het ministerie van VWS is komen luisteren. Ze waren zeer geïnteresseerd in de lokale problematiek. Ze nemen alles wat ze gehoord hebben mee naar de minister om te kijken wat ze er aan gaan doen. Maar het is maar de vraag of de politiek in Den Haag al direct met oplossingen kan komen. Een deel van de problematiek kan niet direct worden opgelost, zoals het tekort aan personeel in de zorg. Ondertussen zijn de zorgpartijen in Aalsmeer samen bezig met verbeteringen voor goede zorg. De zorgaanbieders kijken naar één aanmeldpunt waar huisartsen gebruik van kunnen maken voor tijdelijk verblijf bedden."