• Dorpshuis 't Podium

Geslaagde reünie VIA

KUDELSTAART Hoewel de vrouwenvereniging VIA, de vroegere Nederlandse vereniging van Huisvrouwen, al jaren niet meer bestaat, wordt er ieder jaar een reünie gehouden.

Een groot aantal vrouwen kwam op woensdag 21 februari bijeen in Dorpshuis Kudelstaart. Twee oud-leden hadden een afwisselend programma samengesteld. Er werden gedichten voorgedragen van Annie m.G. Schmidt. Nelly Nul droeg op eigen wijze verzen voor. En na de pauze liet Bram Landzaat de aanwezigen mantras zingen. En zo veranderde de groep vrouwen in een geweldig koor. Een en ander was een vrolijk en gezellig gebeuren. Verder was er voldoende tijd om bij te kletsen.

Irene van Gelder en Nelly Mul zich spontaan beschikbaar stelden om de reünie in 2019 te organiseren. Deze zal plaatshebben op woensdag 13 februari, in Dorpshuis Kudelstaart.