• Gido Oude Kotte.

    Eigen Foto

Gido Oude Kotte dinsdag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

AALSMEER Gido Oude Kotte wordt dinsdag 16 april benoemd tot burgemeester van Aalsmeer. Gido Oude Kotte zal dan de eed afleggen ten overstaan van de commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk.

Aansluitend is er om 21.15 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een receptie om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe burgemeester. De gemeente Aalsmeer nodigt geïnteresseerden uit om hierbij aanwezig te zijn.