• Het Indië Monument in het Broersepark

    Kees Willems

Herdenking van slachtoffers oorlog Nederlands-Indië

AMSTELVEEN Bij het Indië Monument in het Broersepark in Amstelveen vindt dinsdagavond 14 augustus tussen 19.15 en 20.30 uur de jaarlijkse herdenking plaats van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië (thans Indonesië). Het is 73 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Op 15 augustus vindt de Nationale Herdenking plaats in Den Haag, maar een dag iets eerder wordt jaarlijkse de herdenking in Amstelveen gehouden. Op het programma staan diverse toespraken, onder meer door burgemeester Bas Eenhoorn. Verder houdt dit jaar Lien de Scheemaker, dochter van een Balinese prinses en Belgische vader, een toespraak over haar oorlogstijd als buitenkamper in Batavia. De elfjarige Mylan Simon, kleinzoon van verzetsstrijder Bert Simon, draagt een gedicht voor. Na de toespraken worden twee minuten stilte in acht genomen. Ter afsluiting van de herdenking zingt oud-deelnemer van The Voice of Holland Salóme Pieris onder begeleiding van haar vader Humphrey het 'Indisch Onze Vader'. De muzikale omlijsting van de herdenking wordt verzorgd door de Fanfare 'Bereden Wapens' onder leiding van ritmeester H. Lenssen. Na afloop van de herdenking vindt een informeel samenzijn plaats in het clubhuis van de Jeu de Boulesvereniging in het Broersepark.