• Gemeente Aalsmeer

Huisvesting arbeidsmigranten complex vraagstuk

AALSMEER Dat bleek wel uit de commissievergadering van dinsdag 27 november waarin drie insprekers hun mening gaven over de situatie in hun wijk.

Truus Oudendijk

Bewoners van de Hornmeer ervaren veel overlast van de arbeidsmigranten die in hun nabijheid wonen. Geluidsoverlast, drankmisbruik en drugs dealen, ze maken het allemaal van nabij mee. Er over klagen bij de mensen zelf heeft geen enkele zin, want communicatie is niet mogelijk vanwege taalproblemen.

50 METER Om de huisvesting in goede banen te leiden en overlast te beperken wil het college een afstandscriterium invoeren van 50 meter tussen de woningen van arbeidsmigranten. Zinloos volgens de buurtbewoners, ze bevinden zich nu al in een situatie waarin binnen een straal van 25 meter drie locaties zijn waar Polen wonen. Wat ook irritatie en verbazing opwekt is het feit dat huizen die vrijkomen gekocht kunnen worden door mensen die er vervolgens een hotel van maken. De directeur van de werkvoorziening erop aanspreken leverde een reactie op als: ik heb niets met de buurt te maken, voor mij is het een verdienmodel.

De raadsleden zaten met het onderwerp behoorlijk in hun maag. Arbeidsmigranten zijn onmisbaar, ze verdienen een goede behuizing maar de leefbaarheid van Aalsmeerders moet ook gewaarborgd worden.

Vanuit de raad kwam de vraag of er aan vrijstelling en vergunning geen tijdslimiet kan worden gesteld. Bij wangedrag komt deze na een bepaalde tijd gewoon te vervallen. AB opperde het idee om het migrantenhotel langs de Molenvliet, dat nu van de baan is, misschien toch te realiseren: 'dan zijn ze tenminste de wijk uit.'

VRAGEN Wethouder Van Rijn werd bestookt met vragen, veelal van technische aard. Maar ook: hoe rekbaar is die 50 meter? En biedt dat wel de oplossing? Of verschuif je het probleem alleen maar? Bij melding van overlast wordt wel degelijk gehandhaafd, benadrukte burgemeester Nobel. Na een waarschuwing en een boete volgt onvermijdelijk sluiting van de woning. Verder discussiëren hierover in een volgende commissie vergadering werd resoluut van de hand gewezen. Geen uitstel, maar maatregelen nemen. Op 13 december staat het onderwerp weer op de agenda van de raadsvergadering. Ter besluitvorming, maar wel met extra spreektijd.