• RKDES kreeg vorig jaar dankzij een bijdrage van Kudelstaart voor Kudelstaart een nieuw televisiescherm.

    Eigen foto

Hulpaanvragen Kudelstaartse clubs kunnen worden ingediend

KUDELSTAART De Kudelstaartse samenleving maakt zich weer sterk om de Kudelstaartse clubs een steuntje in de rug te geven. Dat gaat op zaterdagavond 11 mei gebeuren in Dorpshuis Het Podium. Dan vindt de negentiende editie van de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart plaats.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Het evenement heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Enige voorwaarde: het geld voor een club moet bestemd worden voor een investering die rechtstreeks voortvloeit uit de eigen doelstellingen.

PROFITEREN Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tussen 15 maart en 5 mei worden ingediend.