• De Dreef in Aalsmeer.

    Google Maps

Iepenziekte bij bomen aan de Dreef in Aalsmeer

AALSMEER Langs de Dreef staan mooie monumentale iepen. Helaas is bij enkele van deze iepen de iepenziekte geconstateerd. Als een boom de iepenziekte heeft, verdroogt en sterft hij. Ook kan hij de ziekte overbrengen op andere iepen. Dit betekent dat de gemeente de zieke bomen zo snel mogelijk moet kappen.

Alle bomen hebben houtvaten. Dat zijn de 'bloedvaten' van de boom. Bij een iep met de iepziekte zijn de houtvaten in de stam en de takken verstopt door een schimmel (een soort trombose).

SAPSTROOM Deze verstopping verstoort de sapstroom tussen de wortels en alle overige delen van de boom. De bladeren krijgen dan geen water en voedingsstoffen meer. Uiteindelijk sterft de boom. Dit proces kan zich binnen enkele weken voltrekken.

De gemeente wil bomen met de iepenziekte zo snel mogelijk kappen. Dit om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt of dat de boom zo uitgedroogd is dat het gevaar oplevert. Het kappen van de bomen moet zorgvuldig gebeuren. Vanaf vandaag, vrijdag 12 april, gaat een aannemer hiermee aan de slag.