• Truus Oudendijk

'Ik heb zin om er aan te beginnen'

KUDELSTAART Bart Kabout heeft een gezin met twee jonge kinderen en een fulltime baan bij de Nederlandsche Bank. Hij is verkiesbaar op de lijst van het CDA. Jan Dreschler heeft hem uitgenodigd voor dit gesprek.

Truus Oudendijk

Gezien je vierde plaats op de lijst is het aannemelijk dat je straks lid van de gemeenteraad wordt. Jan Dreschler is benieuwd hoe je je daar op voorbereidt.

Bart: 'Door op de hoogte te blijven van wat er speelt. Ruim een jaar geleden ben ik op een bijeenkomst geweest waar Jan Dreschler een presentatie hield. Ik voelde me van het begin af aan al op mijn gemak bij de fractie en er was gelijk een klik. Vorig jaar zomer ben ik vanuit het bestuur gevraagd of ik geïnteresseerd was om actief te worden bij het CDA. Allereerst heb ik gesprekken gevoerd met verschillende mensen binnen de partij en met de ledenraad. Verder heb ik cursussen gevolgd bij het Steenkamp instituut. Dat is het scholingsinstituut van het CDA dat cursussen geeft voor de landelijke politiek, maar ook voor kandidaat gemeenteraadsleden. Inmiddels heb ik ook fractievergaderingen bijgewoond en ben ik naar diverse bijeenkomsten geweest.'

Hoe denk je het straks te combineren met je gezin?

'Dat is een uitdaging. Er is landelijk het nodige over te doen geweest dat het moeilijk is voor politieke partijen om gemeenteraadsleden te vinden. Mensen zien er tegenop omdat het veel werk betekent. Zeker naast je gewone leven. Ik heb ook een jong gezin en een fulltime baan, dus ik realiseer me wel dat het niet makkelijk zal zijn. Maar ik ben gemotiveerd en ik heb zin om er aan te beginnen. Aalsmeer is een leuke gemeenschap en als hobby heb ik het politieke wel en wee al tijden gevolgd. Natuurlijk wordt dat straks anders, want je krijgt toch de nodige verantwoordelijkheid.'

Hoezo de betrokkenheid met het CDA?

'In de eerste plaats omdat ik gelovig ben. Ik heb mij altijd verwant gevoeld met de partij, maar was niet, zoals veel mensen van mijn generatie, actief lid van een politieke partij. Dat ben ik pas zo'n twee jaar geleden geworden. Ik kan het hier in Aalsmeer met de mensen van het CDA goed vinden. Het is een fijn team en het is ook prettig dat het CDA goed georganiseerd is. Een prima club mensen, waar ik mij bij thuis voel.'

Politiek gezien zijn de afgelopen vier jaar nogal lastig geweest. Een hoop gedoe. Realiseer je je wel dat je in een soort slangenkuil terecht komt?

'Dat ben ik mij wel bewust, maar daar ben ik niet bang voor. Ik heb er het nodige over gelezen in de media, maar ik ben er niet persoonlijk bij betrokken en ik heb er ook geen oordeel over. Vanuit mijn werk ben ik gewend om met lastige situaties om te gaan. In 2005 ben ik begonnen als advocaat en heb ik mij vaak bezig gehouden met faillissementen. Bij de Rabobank heb ik bijzonder beheer gedaan; de probleemkredieten. Dat zijn altijd moeilijke situaties. Als een klant niet meer in staat is om rente en aflossingen te betalen, moet je als bank op een gegeven moment ingrijpen. Dat kan als gevolg hebben dat oude familiebedrijven geen bestaansrecht meer hebben. Dat zijn heel heftige trajecten. Ik heb meerdere malen met boze en geëmotioneerde mensen aan tafel gezeten. Daar had ik veel begrip voor, maar het was altijd een uitdaging om juist in een situatie waarin het niet soepel verloopt, met alle betrokkenen respectvol om te gaan en te communiceren en naar omstandigheden het beste te creëren. Meestal lukte dat ook en kon een bevredigende oplossing gevonden worden voor alle partijen. Dus ik ben wel gewend om, vanuit vorige functies, met probleemsituaties om te gaan.'

Over vorige functies gesproken, wat is je huidige functie?

'Ik werk nu bij de Nederlandsche Bank, dat lijkt anders, maar ik heb altijd wel in een juridisch en financiële combinatie gewerkt. Nu werk ik op bankentoezicht en meer vanuit de optiek: wat als een bank zelf in de problemen zou komen en dreigt om te vallen? Hoe kunnen we nu al zaken voorbereiden om de nadelige consequenties daarvan te beperken, mocht dit zich ooit weer voordoen.'

Wat vormt straks de grootste uitdaging in je politieke functie?

'Drie jaar geleden zijn we hier komen wonen en wat Aalsmeer aantrekkelijk maakt is dat het naast internationale bedrijvigheid ook een kleinschalig dorps karakter heeft. Ik vind het een uitdaging om daar de balans in te bewaren.'

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek?

Ankie Harte, zij staat ook de kieslijst. Mijn vraag aan haar is: wat is de open hof keuken en waarom ben je hiermee gestart?