• logo De Nachtvogell

    Merel Koopman Hak

KCA: Schrijf je gedicht met het thema 'Droom'

Schrijf je gedicht met het thema 'Droom'

AALSMEER Is het al jaren een droom om jouw gedicht uit te laten komen in het dromerige decor van het Boomkwekerskerkhof? Dan is dit dè kans om deze droom letterlijk werkelijkheid te laten worden.

Het thema voor de Gedichtentuin 2019 is Droom en Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) nodigt potentiële dichters uit om hun gedachten ten toon te stellen.

Initiatiefnemer Marijke Haremaker: "Word het je nachtmerrie, je onwerkelijkheid in onbestaanbare kleuren, je diepste wens, een terugkerende droom of je stoutste gebeurtenis? Een rustgevende dagdroom die verkwikt? We kijken uit naar je dichterlijke zinnen over dit onderwerp en graag zien we er een andere titel boven staan dan het themawoord."

Het gedicht mag niet langer zijn dan 14 regels, aangeleverd in Garamond 24, regelafstand 1, zodat het goed zichtbaar is voor de langslopende lezer.

Inleveren vóór zondag 28 juli via haremakerjcp@hetnet.nl of Marijke Haremaker, Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer.